Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Compaan blijkt effectief bij terugdringen eenzaamheid ouderen

Een recente pilot bij ViVa! Zorggroep met de seniorentablet Compaan heeft aangetoond dat ouderen zes maanden na het gebruik ervan veel minder eenzaamheid ervaren. Na het gebruik van Compaan gaven de ouderen die deelnamen aan de pilot bovendien aan over een veel groter (sociaal) netwerkte beschikken. Momenteel wordt bekeken in hoeverre het project verder kan worden opgeschaald.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Binnen het project werd bekeken in hoeverre senioren met behulp van ICT-toepassingen een grotere mate van zelfredzaamheid konden bereiken en hun netwerk konden vergroten. Voor de aanvang van het project, dat kon worden gerealiseerd met behulp van subsidie van de gemeente Velsen (stimuleringsregeling E-health Thuis kan voor opschalen gebruikt worden), gaf nog 85 procent van de doelgroep aan zich eenzaam te voelen. Deze doelgroep, bestaande uit 60 senioren, gaf tevens aan gemiddeld 5 sociale contacten per week te hebben.

Meer sociale contacten

Na zes maanden gebruik van de Compaan bleek het percentage ouderen dat aangaf zich eenzaam te voelen te zijn gedaald naar 25 procent terwijl het gemiddelde aantal sociale contacten was gestegen naar 13 per week.

“We zochten voor dit project specifiek naar ICT-toepassingen die de uitdagingen van onze doelgroep ook echt begreep. De oplossing moest daarom ook naadloos aansluiten bij de belevingswereld van die doelgroep. Compaan kwam daarbij als beste uit de bus”, zegt Ton Baakman die via Resultaatgroep het project bij ViVa! Zorggroep in Velsen begeleidde.

Zorg op afstand eenvoudiger

De Compaan is een tablet speciaal ontworpen voor ouderen die niet met de computer overweg kunnen, maar nog wel deel willen uitmaken van de digitale wereld. Voor mantelzorgers biedt Compaan faciliteiten, waardoor zorg op afstand nog makkelijker wordt. Familie en vrienden communiceren met de Compaan via het Compaan Portaal, een versleutelde internetpagina bereikbaar vanaf uw eigen smartphone, tablet of computer.

“Compaan is 5 jaar geleden ontwikkeld als een tablet voor mensen die het lastig vinden om met een gewone computer of tablet te werken. Ik heb de Compaan ooit bedacht voor mijn oudtante die graag een iPad wilde. Die bleek te lastig en eindigde onder een stapel kranten. Inmiddels is de Compaan doorontwikkeld tot een platform dat wordt ingezet door gemeenten en zorgverleners voor digitale zorg en welzijn”, licht Joost Hermanns, medeoprichter van Compaan.

De projecten voor gemeenten zijn gericht op het welzijn van ouderen en faciliteren van mantelzorg. Daarnaast creëren Compaan een basis voor zorg op afstand. Compaan verzorgt projecten voor onder meer de gemeenten Haarlem, Dordrecht, Almere, Velsen en Haarlemmermeer.
Compaan, opgericht in 2014, telt inmiddels duizenden gebruikers in Nederland en is de Compaan via partners in Nederland en Zwitserland geïntroduceerd.

Eenzaamheid ouderen grote zorg

Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat dit in 2030 2,1 miljoen mensen zijn. Volgens het ministerie van VWS zegt de helft van de mensen die ouder dan 75 jaar zijn zich eenzaam te voelen. Met het programma ‘één tegen eenzaamheid’ wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen. Dit doen zij in landelijk en lokale coalities (samenwerkingsverbanden) tegen eenzaamheid.

Eind vorig jaar luidde Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) nog de noodklok over het groeiende probleem van eenzame ouderen. Meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland merkt dat de eenzaamheid onder hun cliënten, met name eenzaamheid onder oudere cliënten, alleen maar toeneemt. Zij zien een ‘duidelijke’ groei van eenzaamheid in de afgelopen vijf jaar.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen