Continue monitoring laat data met patiënt meebewegen

do 20 juni 2024 - 10:30
Data
Nieuws

Stijgende zorgkosten, toenemende zorgvraag en een tekort aan personeel zijn de ingrediënten voor een haast onontkoombaar zorginfarct. Onder het motto ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’, hebben Philips en smartQare, de handen ineengeslagen. Ze willen samen continue patiëntmonitoring in en buiten het ziekenhuis automatiseren en vereenvoudigen middels een zorgplatform waarover gegevensuitwisseling van verschillende devices probleemloos verloopt.

“Het combineren van sensoren en softwareplatformen is een praktische en direct beschikbare oplossing die de zorgverlening gaat helpen”, meent CEO van smartQare Walter van Kuijen. SmartQare heeft de draagbare sensor viQtor ontwikkeld voor het langdurig monitoren van patiënten op afstand. “Door monitoring op afstand in te voeren en in te bedden in de manier van werken, kunnen zorgverleners zich meer richten op de mensen die echt zorg nodig hebben.”

Philips introduceerde in 2021 een vergelijkbare sensor, de Healthdot. Met de Healthdot kunnen patiënten gedurende 14 dagen binnen en buiten het ziekenhuis worden gemonitord. “Daarbij ligt de focus op de dag voor opname en de drie à vier dagen na de ingreep”, schetst business manager connected care bij Philips Benelux, Guido de Bisschop.

Zorg op afstand

“De Healthdot is uitermate geschikt om patiënten gedurende een periode direct na een ingreep te monitoren”, benadrukt De Bisschop. “Bovendien kunnen patiënten met de wearable veilig eerder naar huis gaan. Die periode direct na een ingreep is vaak ook de spannendste fase voor patiënten. Belangrijk dus om juist dan continu overzicht te hebben van de vitale gegevens van de patiënt.”

Hij is blij met de in april aangekondigde samenwerking met smartQare, omdat zij samen meer patiënten kunnen bedienen en monitoren. “We streefden beiden naar het realiseren van een open ecosysteem waarop verschillende draadloze sensoren konden worden aangesloten. Het is fijn dat de viQtor en de Healthdot elkaar kunnen versterken. We hebben nu een compleet portfolio om alle patiënten kunnen helpen. Op termijn kunnen er eventueel nog derden op aansluiten.”

Patiënt constante factor

Beide bedrijven zagen jaren geleden al de vergrijzing onder de bevolking en het daarmee gepaard gaand personeelstekort aankomen. Met minder mensen meer zorg leveren, hoe krijg je dat voor elkaar, was en is de grote vraag.

Van Kuijen: “De enige constante factor in dit verhaal is de patiënt in een zorgpad. Alle data van die patiënt beweegt niet mee. Dat komt bijvoorbeeld door andere dossiervoering of andere meetinstrumenten. Dat leidt tot dubbel werk. Patiënten moeten vaak dezelfde soorten onderzoeken ondergaan of zelf meerdere keren
per dag data invoeren om naar de arts of een verpleegkundig team te sturen. Vervolgens kunnen de verschillende soorten zorgverleners gegevens noteren waarbij de kans op fouten op de loer ligt.”

De Bisschop vult aan: “De wearables gaan met de patiënt mee, dus kunnen we daarmee het gat vullen van arbeidsintensief werken voor beide partijen. De patiënt heeft enorme bewegingsvrijheid waarbij de zorgverlening onafhankelijk van tijd en plaats kan plaatsvinden. Het is een goede manier van het verplaatsen van zorg om de zorg toekomstbestendig in te richten.”

Gemeenschappelijk platform

Het klinkt eenvoudig, maar wearables als de viQtor kunnen leveren, heeft zeker vijf jaar voorbereidingstijd gekost. Naast het ontwerpen van een medische oplossing gaat het hierbij om zaken als het op een hoge medische kwaliteit kunnen produceren. In eerste instantie is de viQtor op de Nederlandse zorgmarkt geïntroduceerd, maar inmiddels wordt de viQtor in meer landen ingezet, evenals de Healthdot van Philips.

Het interview met Walter van Kuijen en Guido de Bisschop is onlangs in ICT&health 3 verschenen. Online abonnees kunnen het ook hier lezen.

Door innovation partner