Impuls voor continue patiëntmonitoring met viQtor en Healthdot

vr 14 juni 2024
Impuls voor continue patiëntmonitoring met viQtor en Healthdot
Technologie
Premium

Stijgende zorgkosten, toenemende zorgvraag en een tekort aan personeel zijn de ingrediënten voor een haast onontkoombaar zorginfarct. Met man en macht wordt geprobeerd dit scenario het hoofd te bieden. Onder het motto ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’, hebben twee topspelers in zorgtechnologie, Philips en smartQare, de handen ineengeslagen. Ze willen samen continue patiëntmonitoring in en buiten het ziekenhuis automatiseren en vereenvoudigen middels een zorgplatform waarover gegevensuitwisseling van verschillende devices probleemloos verloopt. Daarbij gaan ze zover dat, als het aan hen ligt, op termijn ook gegevens van derden op dit platform kunnen worden verwerkt. 

“Het combineren van sensoren en softwareplatformen is een praktische en direct beschik- bare oplossing die de zorgverlening gaat helpen”, meent CEO van smartQare Walter van Kuijen. SmartQare heeft de draagbare sensor viQtor ontwikkeld voor het langdurig monitoren van patiënten op afstand. “Door monitoring op afstand in te voeren en in te bedden in de manier van werken, kunnen zorgverleners zich meer richten op de mensen die echt zorg nodig hebben.”

Philips introduceerde in 2021 een vergelijkbare sensor, de Healthdot. Met de Healthdot kunnen patiënten gedurende 14 dagen binnen en buiten het ziekenhuis worden gemonitord. “Daarbij ligt de focus op de dag voor opname en de drie à vier dagen na de ingreep”, schetst business manager connected care bij Philips Benelux, Guido de Bisschop. 

Zorg op afstand

Van Kuijen houdt zich sinds 2008 bezig met zorg op afstand, toen hij in de VS verantwoordelijk was voor de Home Monitoring business van Philips. De noodzakelijke verandering van de inrichting van zorg inspireerde hem om zich vanaf 2019 bij smartQare verder te richten op monitoring op afstand. Dat resulteerde in de wearable viQtor. Het draadloze en oplaadbare apparaatje wordt gedragen op de bovenarm en geeft 24/7 veel vitale gegevens door via webplatforms, dashboards en apps. In dat opzicht lijkt de viQtor enigszins op de Healthdot, hoewel beide oplossingen in verschillende zorgpaden worden toegepast. 

“De Healthdot is uitermate geschikt om patiënten gedurende een periode direct na een ingreep te monitoren”, benadrukt De Bisschop. “Bovendien kunnen patiënten met de wearable veilig eerder naar huis gaan. Die periode direct na een ingreep is vaak ook de spannendste fase voor patiënten. Belangrijk dus om juist dan continu overzicht te hebben van de vitale gegevens van de patiënt.”

Data beweegt niet mee, dat leidt tot dubbel werk

Hij voegt daaraan toe dat hij blij is met de samen- werking met smartQare, omdat zij samen meer patiënten kunnen bedienen en monitoren. “We streefden beiden naar het realiseren van een open ecosysteem waarop verschillende draadloze sensoren konden worden aangesloten. Het is fijn dat de viQtor en de Healthdot elkaar kunnen versterken. We hebben nu een compleet portfolio waarmee we alle patiënten kunnen helpen. Op termijn kunnen er eventueel nog derden op aansluiten.” Op de vraag of ze verwachten dat er dan ooit één systeem komt, antwoorden beiden dat dat waarschijnlijk nooit zal gaan gebeuren. 

Patiënt constante factor

Beide bedrijven zagen jaren geleden al de vergrijzing onder de bevolking en het daarmee gepaard gaand personeelstekort aankomen. Met minder mensen meer zorg leveren, hoe krijg je dat voor elkaar, was en is de grote vraag.  

Van Kuijen: “De enige constante factor in dit verhaal is de patiënt in een zorgpad. Alle data van die patiënt beweegt niet mee. Dat komt bijvoorbeeld door andere dossiervoering of andere meetinstrumenten. Dat leidt tot dubbel werk. Patiënten moeten vaak dezelfde soorten onderzoeken ondergaan of zelf meerdere keren per dag data invoeren om naar de arts of een verpleegkundig team te sturen. Vervolgens kunnen de verschillende soorten zorgverleners gegevens noteren waarbij de kans op fouten op de loer ligt.”

De Bisschop vult aan: “De wearables gaan met de patiënt mee, dus kunnen we daarmee het gat vullen van arbeidsintensief werken voor beide partijen. De patiënt heeft enorme bewegingsvrijheid waarbij de zorgverlening onafhankelijk van tijd en plaats kan plaatsvinden. Het is een goede manier van het verplaatsen van zorg om de zorg toekomstbestendig in te richten.” 

Gemeenschappelijk platform

Het klinkt eenvoudig, maar wearables als de viQtor kunnen leveren, heeft zeker vijf jaar voorbereidingstijd gekost. Naast het ontwerpen van een medische oplossing gaat het hierbij om zaken als het op een hoge medische kwaliteit kunnen produceren. In eerste instantie is de viQtor op de Nederlandse zorgmarkt geïntroduceerd, maar inmiddels wordt de viQtor in meer landen ingezet, evenals de Healthdot van Philips. 

“Of je nou de viQtor op je bovenarm plakt of de Healthdot onder je rib: de data gaan via één platform naar de zorgverlener”, schetst Van Kuijen. “De data komen of bij smartQare in het systeem of bij Philips. Die keuze ligt bij de klant en hangt ook af van het type informatie-infrastructuur waarmee de zorginstelling al werkt.” De internationale informatiestandaard HL7 is de techniek die ervoor zorgt dat de data van beide wearables transparant beschikbaar zijn. 

“Een volgende stap is dat we een gemeenschappelijk platform creëren”, vult De Bisschop aan. “We hebben daartoe samen roadmaps ontwikkeld. Door een open infrastructuur voor patiëntmonitoring te introduceren, krijgen zorgverleners de flexibiliteit om patiënten te monitoren vóór, tijdens en na ziekenhuisopname voor een eenduidig patiëntbeeld dat naadloos in elkaar overloopt.”

Volgens De Bisschop en Van Kuijen worden er zo langzamerhand steeds meer data gegenereerd. Zij vragen zich af wie hierin de regisseur is. “Het is goed wanneer er overzicht is in alle soorten informatiestromen binnen de muren van een zorginstelling”, meent De Bisschop. “En wat zijn de afspraken als er signalen komen. Ga je de patiënten bellen, terugroepen of rijd je ernaartoe? Allemaal zaken waarover eenduidige afspraken moeten zijn.” De eerste release waarin zowel het systeem van smartQare als Philips zijn verenigd, vindt in mei 2024 plaats. Vervolgens komt er ieder half jaar een update. 

Juiste zorg op juiste plaats 

Beiden zijn het erover eens: je kunt een Healthdot of een viQtor invoeren, maar dan moet je ook het werkproces in zorginstellingen erop aanpassen. “Doe je dat niet, dan hebben de wearables minder toegevoegde waarde”, legt Van Kuijen uit. “Met al deze wearables zou je continu naar iedere patiënt kunnen kijken. Maar de bedoeling is nou juist dat we de werkdruk gaan verlagen, dat we ‘tijd teruggeven’ aan het zorgpersoneel. In de huidige praktijk worden patiënten ongeacht hun situatie, met regelmaat gecontroleerd. Door het gebruik van deze wearables komen verpleegkundigen alleen in actie als ze een seintje krijgen, Hiermee creëren we de focus op de patiënten die echt zorg nodig hebben.”

Beide systemen maken gebruik van een zoge- heten ‘Early Warning Score’. Dat betekent dat op basis van de geregistreerde data wordt gewaarschuwd wanneer een patiënt moet worden gezien. “Bij ons kan er een soort broker tussen zitten die ervoor zorgt dat de juiste informatie van de juiste patiënt wordt geregistreerd, bijvoorbeeld in het EPD”, benadrukt De Bisschop tot slot. “Diegene draagt ook zorg voor de cyber- security en andere randvoorwaarden om de date goed te kunnen gebruiken. Deze nieuwe registratie van gegevens en monitoren van patiënten is een transformatie van denken en werkwijze in de zorgverlening. Wij vinden dat we ook daarbij zorginstellingen moeten begeleiden en zetten ons ook daarvoor in.” 

CV

Walter van Kuijen is CEO van het Nederlandse smartQare en daarnaast actief als professioneel toezichthouder, coach en adviseur. Hij is lid van de Raad van Toezicht van het Elkerliek Ziekenhuis en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Palga. Hij focust zich momenteel op drie samenhangende thema’s: innovatie, transformatie en leiderschap.

Guido de Bisschop is sinds 2000 werkzaam bij Philips, momenteel in de rol van Business manager Connected Care Benelux & Country leader Belgium Luxembourg.

Door innovation partner

Auteurs

Walter van Kuijen
CEO
Gastauteur
Guido de Bischop
Country Leader - Philips
Gastauteur