Coöperatie innovatieve huisartsen wil e-health sneller in praktijk brengen

wo 9 augustus 2017 - 12:31
Nieuws

Een nieuw opgericht samenwerkingsverband van huisartsen wil laten zien dat er veel meer mogelijkheden zijn op het gebied van digitale zorginnovaties dan dat bekend is. Deze Coöperatie van Innoverende Huisartsen in E-health (CIHE) streeft onder meer na dat alle Nederlanders de mogelijkheid krijgen van een online consult met huisartsen en online toegang krijgen tot hun eigen digitale gezondheidsgegevens, zoals in een EPD staat.

'De tijd van praten moet maar eens voorbij zijn,' zo valt te lezen op de homepage van de coöperatie. 'De Coöperatie van Innoverende Huisartsen E-Health – laat de zorgconsument zien dat digitale zorgtechnologie wél toegankelijk, schaalbaar en betaalbaar is.  C.I.H.E. wil dat alle Nederlanders online de mogelijkheid krijgen tot een VideoConsult met de eigen huisarts, waarnemer of huisartsenpost, maar ook online toegang heeft tot geregistreerde gezondheidsinformatie.'

Volgens de artsen is de oprichting van een coöperatie nodig omdat het te traag gaat met de invoering van e-health. Zij wijzen onder meer op uitspraken van Nick Guldemond, hoogleraar Zorg en Technologie aan de Erasmus Universiteit, in het Zorgvisie-ICT magazine. Volgens Guldemond heeft Nederland de beste ICT-infrastructuur ter wereld, de hoogste dichtheid aan mobiele telefoons en topzorg als we afgaan op de internationale ranglijstjes. (...) Toch faxen we nog steeds van het ziekenhuis naar de apotheker.’

Sneller effectueren bestaande e-health initiatieven

Tegenover Zorgvisie stellen de drie oprichters van de CIHE dat dat de doelen die de coöperatie
nastreeft, makkelijker en eenvoudiger te bereiken zijn dan momenteel het geval is. Felix van der Wissel, Mehrzad Nasseri en Marten Berghuis, stellen dat CIHE hieraan een bijdrage willen leveren. Niet door opnieuw het wiel uit te vinden, maar door al bestaande en in ontwikkeling zijnde platforms, standaarden en regulering zo snel mogelijk geëffectueerd te krijgen.

De oprichters wijzen hierbij onder meer op initiatieven zoals het branchebreed gedragen MedMij, een raamwerk waarbinnen op basis van algemene standaarden de uitwisseling en het opvragen van patiëntgegevens veel eenvoudiger moet plaatsvinden. De invulling van dit initiatief om bestaande medische informatiesystemen te koppelen begint wel concreet vorm te krijgen. Kenniscentrum Nictiz is al druk bezig met het consulteren van standaarden om het raamwerk in te vullen.  

Bescherming privacy hoog goed

De drie huisartsen streven via CIHE ook een goede bescherming van privacy van gebruikers en beveiliging van informatie in een betrouwbare en functionerende omgeving na. “Hierdoor zal e-health voldoen aan de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. Dit past daarmee in de manier waarop het e-healthbeleid de komende jaren in Nederland praktisch moet worden ingevuld.”

Het eerste deel van de Wet Cliëntenrechten is per 1 juli 2017 ingegaan. Deze wet regelt de voorwaarden waaronder zorgverleners medische gegevens veilig en elektronisch kunnen inzien of uitwisselen met andere zorgverleners. De wet regelt ook de rechten van cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling. Vanaf 2020 heeft de patiënt recht op digitale inzage in zijn dossier en een gratis digitaal afschrift. Dat kan hij dan in zijn eigen persoonlijke gezondheidsomgeving opnemen. Hij kan dan ook zien welke zorgverlener in zijn dossier heeft gekeken.

Kritiek terecht

De oprichters van CIHE lijken een punt te hebben met hun kritiek. Recent brachten kenniscentrum Nictiz en onderzoeksinstituut Nivel resultaten naar buiten van een studie naar het gebruik van e-consults bij huisartsen en andere zorgverleners. Daaruit bleek onder meer dat er steeds meer aanbod is aan online of e-consults, maar dat de bekendheid onder consumenten relatief gering is. Ook online geestelijke gezondheidszorg groeit in diversiteit en aanbod, maar hier zijn het vaak de zorgverleners die er nog niet klaar voor zijn.

Meer initiatieven ter promotie e-health

Er zijn overigens meer meer initiatieven om e-health breder onder de aandacht te krijgen van Nederlanders. Zo vond afgelopen januari de eerste Nederlandse e-healthweek plaats, waarbij zorgorganisaties aan consumenten konden tonen wat er allemaal al doorgevoerd is op het gebied van e-health. Dat loopt uiteen van apps die communicatie met zorgverleners vergemakkelijken via sociale zorgrobots die eenzame senioren helpen tot en met interfaces die het verlamde mensen mogelijk maakt om sommige zaken weer zelf te doen.

In januari 2018 vindt de tweede editie plaats, georganiseerd door het ministerie van VWS en ECP – Platform voor de Informatiesamenleving. ICT&health werkt op e-health gebied samen met ECP en organiseert tijdens de komende e-healthweek 2018 een driedaagse conferentie met als thema de implementatie! Werkt u in de zorg, dan kunt u zich voor de conferentie hier gratis aanmelden.