CZ vergoedt digitale versie ggz-therapie

ma 22 november 2021 - 10:00
Videobellen-ggz-therapie
GGZ
Nieuws

CZ is per 1 november 2021 een partnership aangegaan met Moovd. De zorgverzekeraar vergoed voortaan een digitale variant van EMDR en Exposure therapie voor de GGZ. Deze ontwikkeling past bij de ambitie van CZ om de zorg middels digitalisering toekomstbestendig te maken, aldus Judith Verlind, CZ zorgverzekeringen: “Wij denken dat digitalisering in de GGZ essentieel is om de zorg toekomstbestendig te maken in deze tijden van toegenomen vraag, wachtlijsten, personeelstekorten en stijgende kosten. Dat vraagt om radicale vernieuwingen.”

CZ kiest voor een partnerschap waarin zorgverzekeraar met leverancier Moovd en zorginstellingen intensief samenwerkt in de uitrol van digitale therapieën en ondersteunt in de implementatie ervan. “Iedereen heeft het over de noodzaak tot meer digitaliseren”, stelt Menno Kamphuis van Moovd. “CZ neemt het voortouw door deze technieken toegankelijk en bereikbaar te maken middels financiële ondersteuning.”

Voordeel digitale therapie

Een voordeel van digitale therapie is volgens Moovd dat het psychologen veel werk uit handen neemt. Een voorbeeld is EMDR-therapie. Daarbij moet de cliënt een of meer taken uitvoeren om zo het werkgeheugen te belasten en wordt tegelijkertijd gesproken over emotionele herinneringen.

Bij de traditionele manier van EMDR-therapie moet de psycholoog of therapeut het werkgeheugen zelf belasten en in de gaten houden of de cliënt voldoende wordt belast. Bij de digitale versie zoals Moovd die biedt, neemt de toepassing dit onderdeel over. De cliënt krijgt de taken via digitaal device of pc aangeboden, waarbij het programma de werkgeheugenbelasting meet en optimaliseert: iets dat de therapeut normaal naar eigen inzicht moet doen. Het algoritme werkt hier samen met de therapeut. Dat kan in de praktijkruimte, of bij de cliënt thuis via beeldbellen.

Vaak duurt een EMDR-sessie 90 minuten, maar met een digitaal aanbod kan het ook in 60 minuten, claimt Kamphuis. Ggz-behandelaars kunnen zo meer mensen behandelen, wat positief uitwerkt op de vaak lange wachttijden. Ook de kwaliteit van de zorg wordt beter, meent Kamphuis: “Het is nauwkeuriger, zien we uit onderzoek. We zien 20 procent meer SUD-daling - emotionele reactie - ten opzichte van traditionele vingerbewegingen. Dit heeft een verhogend effect op de kwaliteit van leven van de cliënt.”

Doelgericht behandelen

CZ werkt al langer samen met partijen voor online ggz-behandelingen. Zo sloot het in 2019 een samenwerkingsovereenkomst met GGzE voor toegang tot online hulp. In 2020 volgde een samenwerking met GGz Breburg, warbij de inzet van e-health toepassingen een belangrijke component is.

Het uiteindelijke doel van digitalisering is doelgericht behandelen: behandelaren kunnen meer mensen helpen en zo kunnen de wachtlijsten voor de GGZ afnemen. Verlind (CZ): “Dat gaat op deze kleine schaal nog niet lukken, maar deze samenwerking is een begin. En dan hoop ik dat er meer zullen volgen en we uiteindelijk de gewenste impact te kunnen gaan maken.”