De Hoop ggz: medicatieoverzichten eenvoudiger beschikbaar

10 maart 2022
de-hoop
GGZ
Nieuws

Bij De Hoop ggz kunnen behandelaars op eenvoudiger en efficiëntere wijze bij het medicatieoverzicht van hun cliënten. Een nieuwe technologie zorgt ervoor dat de tokens bij het benaderen van het LSP vooraf zijn gevalideerd. De tokens blijven geldig zolang een behandeling duurt. Omdat de tokens zijn ingebouwd in het Elektronisch Voorschrijf Systeem hoeft de UZI-pas niet steeds opnieuw te worden gebruikt. Handig voor behandelaren die bijvoorbeeld vlak voor de behandeling de actuele medicatiegegevens van hun cliënt nodig hebben.

De Hoop ggz is de eerste instelling voor verslavings- en geestelijke gezondheidszorg die de UZI-pas op eenvoudiger wijze kan gebruiken. De vereenvoudigde toepassing van de UZI-middelen is een nieuwe technologie die zorgt dat bij het benaderen van het LSP de tokens vooraf zijn gevalideerd met een UZI-pas. Zo worden de medicatieoverzichten van een patiënt eenvoudiger beschikbaar. Concreet: de UZI-pas hoeft nu niet steeds opnieuw te worden gebruikt bij het ophalen van gegevens.

De Hoop ggz heeft zes locaties verspreid over het land. Van alle GGZ-instellingen is De Hoop ggz de derde instelling die dit doet. Concreet gaat het om de toepassing van de UZI-pas bij de medicatiemodule uit de VIPP GGZ. Op deze manier is de efficiency in het behandelproces verhoogd.

Elektronisch voorschrijfsysteem

“We hebben gekozen om hierin te investeren, omdat we na overleg met onze voorschrijvers tot de conclusie kwamen dat de winst van de methode erg groot zou zijn”, vertelt Ton Vink, directeur Beleid en Innovatie bij De Hoop ggz. “De technologie had zichzelf toentertijd nog niet bewezen, maar het risico was acceptabel doordat er al succesvolle pilots waren afgerond. Het werpt nu zijn vruchten af. Het brengt tijdsbesparing en meer efficiëntie in het proces.”

De tokens blijven  geldig zolang een behandeling duurt. Omdat de tokens zijn ingebouwd in het Elektronisch Voorschrijf Systeem hoeft de UZI-pas niet steeds opnieuw te worden gebruikt. Handig voor behandelaren die bijvoorbeeld vlak voor de behandeling de actuele medicatiegegevens van hun cliënt nodig hebben.

Volledige medicatieoverzichten

Eerst moesten medicatiegegevens opgevraagd worden bij de cliënt of bij de apotheek. Nu kan dat automatisch via het LSP als het medicatieoverzicht wordt geopend in het EVS. “Een extra bron van info en een enorme hulp om een volledig medicatieoverzicht te krijgen”, aldus verslavingsarts Koen Vos van De Hoop ggz. Voorheen was er door het gebruik van de UZI-pas een drempel binnen de organisatie om hiermee aan de slag te gaan.

Dankzij de vereenvoudiging blijkt het opvragen van gegevens via het LSP enorm toegenomen. Hiermee is de doelstelling van de VIPP-GGZ regeling gehaald. Deze regeling gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van e-health.

Achtergrond inzet tokens GGZ

In 2021 startte de pilot met een simpeler inlogalternatief voor de UZI-pas. Hieruit bleek al dat het aantal opvragen van medicatiegegevens door GGZ-zorgprofessionals flink stijgt. Dat laat VZVZ (vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) weten. De nieuwe oplossing werkt met tokens die worden ingezet voor de authenticatie van systemen en behandelaars die medicatiegegevens uitwisselen.

VZVZ is onder meer beheerder van het Landelijk Schakelpunt (LSP), dat gebruikt wordt voor regionale uitwisseling van medische informatie in onder meer eerstelijnszorg. Sinds enkele jaren sluiten ook GGZ-instellingen aan op het LSP. Door meer medicatiegegevens met andere zorgverleners digitaal uit te wisselen, willen zij het medicatieproces optimaliseren en zo de kwaliteit van zorg voor hun cliënten verhogen.