De patiënt als regisseur van zijn zorginformatie

ma 9 oktober 2017 - 09:43
Nieuws

Op dit moment is er een digitale transformatie gaande binnen Nederland waarbij klanten steeds meer gebruik kunnen maken van digitalisering. Alle service en informatie wordt rond de klant georganiseerd.

U herkent het allemaal, op het moment dat u iets bestelt bij een internetwinkel dan is de toegankelijkheid en duidelijkheid van de winkel van groot belang. Organisaties doen er alles aan om de klanttevredenheid te vergroten door o.a. snelle service en informatie voorzieningen zoals bijvoorbeeld track & trace.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Ook in de zorg wil men de cliënt/patiënt meer regie geven. Het uiteindelijke doel is om in 2020 te beschikken over een Nationaal PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving). Het PGO stelt de cliënt/patiënt in staat regie te voeren over zijn of haar medische informatie en de wijze waarop de zorg professional deze mag inzien of gebruiken. Het realiseren van een dergelijk PGO kent echter een aantal uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan: uit welke bron komt de medische informatie? Voldoet de manier van uitwisselen aan de veiligheidseisen? Is de informatie uitwisselbaar en wie draagt de kosten van de dossiervorming? In deze white paper kunt u lezen wat een PGO is en hoe u tot een veilige en betrouwbare informatie-uitwisseling in de zorg komt.