De voordelen van één nummer voor acute zorg

ma 23 december 2019 - 14:34
Zwanger-vrouw-telefoon-acute-zorg
Innovatie
Nieuws

In Denemarken kan binnenkort iedereen die acute zorg, die niet levensbedreigend is, nodig heeft terecht bij één centraal telefoonnummer. De invoering van een vergelijkbaar systeem zou ook in Nederland veel voordelen kunnen bieden, zo stelt de Volkskrant in een uitgebreide analyse.

De invoering van het acute zorg systeem kende in Denemarken echter wel de nodige obstakels waardoor het nummer op dit moment alleen beschikbaar is in de regio Kopenhagen. Aanvankelijk waren veel huisartsen tegen de invoering van het systeem. De invoering daarvan werd door regionale politici afgedwongen nadat artsen weigerden een centrale zorgpost te bemannen. Er was zoveel weerstand dat het systeem uiteindelijk alleen in Kopenhagen en omstreken werd ingevoerd.

Deze lente komt daar verandering in. Vanaf dan zal het acute zorgnummer voor iedere Deen bereikbaar zijn. Dat zegt Erik Jylling die betrokken was bij de ontwikkeling van het Deense zorgsysteem tegenover de Volkskrant.

Makkelijk te onthouden

Het grootste voordeel van één centraal nummer is dat het voor iedereen makkelijk te onthouden is. Iemand die nu acute (geestelijke) zorg nodig die niet 112-waardig is, moet op zoek gaan naar het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of zorginstelling. Met een centraal nummer is dat verleden tijd. De beller wordt middels GPS-bepaling direct doorgeschakeld naar de juiste zorgregio.

Daarbij moet wel aangetekend wordt dat in Nederland al geruime tijd gesproken en onderhandeld wordt over een centraal nummer voor zelfmoordpreventies. Online is daarvoor een paar jaar geleden de website 113.nl in het leven geroepen. Sindsdien is het nog steeds niet gelukt om ook het bijbehorende centrale telefoonnummer, 113, beschikbaar te maken. Daar wordt wel werk van gemaakt, maar het is nog niet duidelijk wanneer het nummer beschikbaar komt.

Toegang tot medische gegevens

Een ander voordeel van een centraal zorgsysteem is de uitwisseling van medische gegevens tussen de diverse zorginstellingen en -instanties. In Nederland is dat nu nog nauwelijks mogelijk aangezien de invoering van het landelijke elektronische patiëntendossier in 2011 niet door de Eerste Kamer kwam.

Minister Bruins heeft echter aangegeven dat hij daar voor de acute zorg verandering in aan wil brengen. Op dit moment kan een huisarts bij een spoedvisite het medisch dossier inzien. Ambulancepersoneel dat met spoed opgeroepen wordt heeft die toegang echter niet. In Denemarken heeft elke hulpverlener die via het centrale zorgnummer in contact komt met een patiënt direct toegang tot het volledige medisch dossier van die persoon.

Arold Reusken van het Landelijk Netwerk Acute Zorg stelt dat het verleden van toegang tot het medisch dossier voor alle hulpverleners de belangrijkste voorwaarde is voor het slagen van een landelijk zorgsysteem. In zijn ogen is dat nog belangrijker dan het instellen van een centraal telefoonnummer.

Bereikbaarheid zorg

Het derde voordeel van het Deense centrale zorgsysteem is het feit dat alle zorgdiensten via één knop bereikbaar worden. Naast huisartsen zijn in Denemarken ook psychiatrische hulpverleners, sociaal medewerkers en wijkverpleegkundigen via het centrale zorgsysteem te bereiken. Bovendien kan de centrale in een oogopslag zien waar een bepaalde zorgvraag het snelst, of meest dichtbij, beantwoord kan worden. Zo komen patienten sneller direct op de juiste plek terecht.

Arild Reusken geeft toe dat een dergelijk geïntegreerd systeem logisch lijkt, maar wil nog niet stellen dat dit voor Nederland ook goed zou werken. "Ik vind het gevaarlijk die conclusie te trekken, als we dat nog niet goed hebben onderzocht. We doen nu proefprojecten om te bekijken of we er inderdaad wel problemen mee oplossen. Heel veel mensen komen nu al op de goede plek terecht. Misschien is het al genoeg om mensen beter door te verbinden als ze het verkeerde nummer bellen met hun zorgvraag."

Zorginnovatie

De invoering van het centrale zorgsysteem in Denemarken maakte de weg vrij voor een bijzondere zorginnovatie. Jaarlijks ontvangt de Deense centrale 900.000 gesprekken. Tijdens de gesprekken luistert een robot mee die inmiddels uit alle data geleerd heeft hoe een patiënt klinkt die op het punt staat getroffen te worden door een hartaanval. Op dat moment kleuren de schermen van hulpverleners rood. De voorspellingen van de robot blijken in 90 procent van de gevallen correct. Hulpverleners komen tot een score van 75 procent.