De ZorgSpecialist kiest voor zorgoplossing van Centric

8 oktober 2014
dezorgspecialist_Centric
Overheid
Nieuws

Thuiszorgorganisatie De ZorgSpecialist uit Santpoort heeft opdracht gegeven voor implementatie van Key2Zorg, het backofficesysteem van Centric voor de thuiszorg.

Ook de intuïtieve portalen voor de zorgprofessionals en cliënten worden geïmplementeerd. Verwacht wordt dat de Noord-Hollandse thuiszorgorganisatie in januari live gaat met het nieuwe systeem. Key2Zorg ondersteunt het hele zorgproces - van het elektronisch inlezen van de zorgtoewijzing en de facturering tot en met de aanlevering van de gegevens voor de salarisverwerking.

Continuïteit
Belangrijk motief om voor Centric en Key2Zorg te kiezen, is continuïteit. Met het oog op de komende decentralisatie was de thuiszorgorganisatie met name op zoek naar een leverancier die kan meegaan met de huidige dynamiek binnen de zorg. Het feit dat Centric een gevestigde naam is bij de lokale overheid en ook voor veel gemeenten de software levert, was daarbij een grote pré. Otto Korstenbroek, directeur van de ZorgSpecialist: “De mensen van Centric hebben op mij een zeer enthousiaste en professionele indruk gemaakt. Ik verheug mij dan ook op een mooie samenwerking en op het werken met de professionele en functioneel toepasbare software voor de (thuis)zorg.”

Over Key2Zorg
Key2Zorg is een volledige SaaS-webapplicatie met functionaliteit voor de frontoffice en backoffice. De frontoffice bestaat uit het webzorgdossier van cliënten, het medewerkerportaal en het cliëntportaal. Key2Zorg ondersteunt door zijn flexibele inrichtingsmogelijkheden alle financieringsmethoden zoals AWBZ, Wmo en particuliere bijkoop. Uiteraard biedt Key2Zorg mogelijkheden om externe organisaties als het CAK, de zorgverzekeraars en zorgkantoren van informatie te voorzien (bijvoorbeeld AW319). Over de ZorgSpecialist
Deze (thuis)zorgorganisatie is in 1988 opgericht als Particuliere Thuiszorg Kennemerland en in 2005 omgedoopt tot de ZorgSpecialist. De ZorgSpecialist levert thuiszorg in de regio Kennemerland en omgeving en heeft ruim 350 zeer vakkundige verzorgenden, huishoudelijke hulpen en (gespecialiseerde) verpleegkundigen in dienst. Naast zorg thuis levert de ZorgSpecialist ook zorg in kleinschalige woonvoorzieningen, Hospice Huizen en voor diverse ouderinitiatieven. Sleutelwoorden bij de planning en invulling van de zorg zijn flexibiliteit, kwaliteit en op tijd.