Digitaal recept ophalen in ander EU-land al beperkt mogelijk

di 22 januari 2019 - 11:43
medicijnenstrips
Samenwerking
Nieuws

Patiënten uit de Europese Unie kunnen digitale medicijnrecepten van hun huisarts voortaan ook gebruiken bij een bezoek aan een apotheek in een ander EU-land. Vooralsnog gaat het om een beperkte proef. Finse patiënten kunnen nu naar een apotheek in Estland en medicijnen ophalen die elektronisch zijn voorgeschreven door hun arts in Finland.

De proef met het digitale recept werd al in oktober 2018 aangekondigd. Het initiatief betreft volgens een persbericht van de Europese Commissie alle e-recepten die in Finland zijn voorgeschreven en de Estse apotheken die de overeenkomst hebben ondertekend. Nieuw aan het initiatief is dat de recepten worden weergegeven aan deelnemende apothekers in het ontvangende land via de nieuwe eHealth Digital Service Infrastructure, zonder dat de patiënt een geschreven recept hoeft te tonen.

Meer grip op gezondheid

Dit is in lijn met het beleid van de Europese Commissie inzake digitale gezondheid en zorg, dat als doelen heeft patiënten meer grip op gezondheid te geven via toegang tot hun gezondheidsgegevens en de continuïteit van zorg te waarborgen. Begin 2018 stopte de Europese Commissie al 7,5 miljoen euro in grensoverschrijdende e-health projecten. Nu is het zo dat als een EU-burger verhuist naar een andere lidstaat, de medische gegevens niet meeverhuizen. Ook tijdens een bezoek aan een ander EU-land is er geen beschikking over digitaal toegankelijke informatie in het land van herkomst van een patiënt. Andrus Ansip, vicevoorzitter van de EC en verantwoordelijk voor de single digital market, stelt in een toelichting te hopen dat andere EU-landen snel volgen. “Mensen moeten hun e-recepten grensoverschrijdend kunnen gebruiken. Vrij verkeer is een grondbeginsel van de EU: we moeten het mensen in het buitenland zo gemakkelijk mogelijk maken om daar behandelingen of medicijnen te krijgen. De volgende stap is een gemeenschappelijk formaat ontwikkelen voor de uitwisseling van elektronische medische dossiers tussen EU-landen."

Grensoverschrijdend delen informatie

Volgens Vytenis Andriukaitis, Europees Commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid, zal het delen van e-recepten en patiëntoverzichten cruciaal zijn voor de patiëntveiligheid omdat het artsen kan helpen met inzicht in de medische geschiedenis van buitenlandse patiënten. "Dit kan het risico op onjuiste medicatie en de kosten van dubbele tests verminderen. “De Commissie zal haar steun aan deze uitwisselingen in de EU voortzetten." In Nederland wordt er ook deelgenomen aan een dergelijk initiatief voor uitwisseling van gezondheidsinformatie. Dit is het PIEZO-project, zo liet Nictiz in september weten. De samenwerking op dit gebied tussen vijf ziekenhuizen moet ertoe leiden dat het uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals over de grens mogelijk te maken, aldus het kennisinstituut. Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, spreekt over een goed vertrekpunt voor een betere zorg voor burgers. "E-recepten en internationale patiëntoverzichten kunnen levens redden in geval van noodsituaties. De vanuit EU-budget gefinancierde technische oplossingen voor deze uitwisselingen onderstrepen dat de EC probeert dichtbij het dagelijkse leven van de burger te staan."

Garantie continuïteit zorg

In 2011 hebben de Europese instellingen Richtlijn 2011/24 aangenomen die de continuïteit van de zorg voor Europese burgers over de grenzen heen garandeert. De richtlijn biedt de lidstaten de mogelijkheid om gezondheidsgegevens op een veilige, efficiënte en interoperabele manier uit te wisselen. De volgende grensoverschrijdende gezondheidsdiensten worden nu geleidelijk ingevoerd in alle EU-lidstaten:
  1. ePrescription and eDispensation stelt elke EU-burger in staat om zijn / haar medicatie op te halen in een apotheek in een andere EU-lidstaat, dankzij elektronische overdracht van het recept vanuit zijn / haar land van verblijf naar het land van verblijf. Het land van verblijf wordt dan geïnformeerd over het gebruikte medicijn in het bezochte land.
  2. Gedigitaliseerde patiëntoverzichten geven achtergrondinformatie over belangrijke gezondheidsgerelateerde aspecten zoals allergieën, huidige medicatie, eerdere ziekte, operaties, zodat. Deze moeten digitaal toegankelijk zijn in geval van een medisch (nood) bezoek in een ander land. Het is een samenvatting van een grotere verzameling gezondheidsgegevens, het ‘European Health Record’. Om deze datapool te realiseren, zal de Commissie binnenkort een aanbeveling presenteren over het Europese elektronische uitwisselingsformaat voor medische dossiers.
Beide diensten worden mogelijk gemaakt met de eHealth Digital Service Infrastructure, die de nationale eHealth-diensten met elkaar verbindt, waardoor ze gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen, en die wordt gefinancierd door de Connecting Europe Facility van de Europese Commissie.

Onderdeel digitale diensteninfrastructuur

22 lidstaten maken deel uit van de digitale diensteninfrastructuur van e-gezondheidszorg en verwachten tegen eind 2021 e-recepten en patiëntoverzichten uit te wisselen. 10 lidstaten (Finland, Estland, Tsjechië, Luxemburg, Portugal, Kroatië, Malta, Cyprus, Griekenland en België) kunnen deze uitwisselingen tegen het einde van 2019 beginnen. Het eHealth-netwerk (de instantie van e-gezondheidszorgautoriteiten in de EU) heeft onlangs groen licht gegeven aan Finland en Estland om ePrescriptions uit te wisselen en aan Tsjechië en Luxemburg om patiëntenoverzichten van buitenlandse burgers te ontvangen.