Digitale avatar moet mensen gezond houden en zorg betaalbaar

do 8 maart 2018 - 11:51
Health-EU-digitale-avatars
Innovatie
Nieuws

Binnen het Health EU-project wordt gewerkt aan een virtuele tweelingbroer of -zus voor mensen om hun gezondheid te bewaken? Het project wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van de Technische Universiteit van Lausanne (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL). Het is in de race voor een subsidie van de Europese Unie van een miljard euro voor tien jaar. Ook de TU Twente is er bij betrokken.

Iedereen een eigen medische avatar is het doel: een virtuele kopie van iemand die persoonlijke gegevens bewaart, waarmee mensen hun gezondheid beter kunnen bewaken en die moet leiden tot een betere behandeling als iemand toch ziek wordt. De TU Twente noemt het een gewaagd voorstel dat Health EU heeft ingediend, met als slogan: 'Human avatars to prevent and cure diseases'.

Aanvraag voor subsidie van 1 miljard

Het internationale project wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van de EPFL, in samenwerking met het Nederlandse Institute for Human Organ and Disease Model Technologies (hDMT), en heeft onlangs een aanvraag ingediend om als FET Flagship te worden aangemerkt. FET Flagships zijn prestigieuze, multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s van de EU met een onderzoeksbudget van ongeveer 1 miljard euro voor tien jaar. “Ons voorstel is een zeer revolutionaire manier om met gezondheid om te gaan, meent Adrian Ionescu, hoogleraar nano-elektronica aan de EPFL en een van de initiators van het project. “Wij bieden een mogelijke oplossing voor problemen waar het huidige zorgmodel tegenaan loopt. Het is economisch niet langer houdbaar vanwege de extreem hoge en almaar toenemende kosten. Met het op avatars gebaseerd systeem wil Health EU een aantal zaken bereiken:
  • Betere preventie.
  • Snelle diagnose.
  • Nauwkeuriger bewaking.
Gerichte medicatie en behandelingen op maat, met name voor veelvoorkomende ziekten als kanker en hart- en vaatziekten, evenals chronische en neurodegeneratieve aandoeningen.

Medicatie op maat

De centrale gedachte achter het project is om medicatie op maat te combineren met digitale technologie. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals onderling verbonden voorwerpen, kunstmatige intelligentie en het concept van de 'digitale tweeling'. Zo’n digitale tweeling is een digitale kopie van een voorwerp, die kan worden gebruikt om het effect van bepaalde variabelen, processen en scenario's te testen en te meten, wat in het echt onmogelijk zou zijn. Deze benadering wordt al gebruikt in de lucht- en ruimtevaarttechniek en astrofysica en in de auto-industrie. Maar op mensen is deze techniek nog niet eerder toegepast. Volgens Ionescu zijn Avatars geen simpele digitale modellen. Ze worden steeds verder ontwikkeld en geijkt op basis van grote hoeveelheden persoonlijke gegevens die via experimenten worden vergaard tijdens ons dagelijks leven. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden geavanceerde modellen ontwikkeld. “Achter de schermen creëren we de infrastructuur voor het toekomstige Internet der Gezondheid zodat we alle data straks kunnen beheren via echte menselijke avatars.”

Breed spectrum geavanceerde technologieën

Het Health EU-project wil rond patiënten en hun virtuele tweelingbroers of -zussen een compleet technologisch platform ontwikkelen dat in staat is 'big and deep data' te genereren. Het platform werkt met genomische en biologische gegevens die worden gekoppeld, maar ook met omgevings- en gedragsinformatie, zoals gegevens over de gewoonten en leefstijl van mensen. Voor het verzamelen van deze gegevens wil het project gebruikmaken van een breed spectrum van geavanceerde technologieën: draagbare sensoren, implantaten, nanogeneeskundige technieken en medische beeldvorming. Er wordt ook gebruikgemaakt van 'orgaan-op-een-chiptechnologie'. Bij deze technologie worden cellen op een microchip aangebracht om te kunnen bestuderen hoe zij functioneren en reageren. Deze toepassing is het meest fysieke en tastbare aspect van de avatars. De methode biedt de mogelijkheid om buiten het menselijk lichaam de biologische functies van een orgaan of de interactie tussen meerdere organen te testen. Zo kan het effect van een geneesmiddel al in een vroeg stadium worden gemeten, zonder de soms zeer schadelijke bijwerkingen, en kunnen behandelingen zo nauwkeurig mogelijk worden afgestemd op de behoeften van de patiënt.

Lagere kosten zorg

Meer in het algemeen heeft het project als doel de kosten van de gezondheidszorg omlaag te brengen en innovatie in deze sector een grote impuls te geven. “Bovendien kunnen we met de oplossingen die wij voorstellen het aantal benodigde dierproeven aanzienlijk reduceren,” benadrukt Albert van den Berg van de Universiteit Twente, een van de coördinatoren van het Organs-on-Chips Platform. Meer dan 90 wetenschappers van 47 toonaangevende onderzoeksgroepen van universiteiten, instituten, klinieken en bedrijven in 16 Europese landen zijn direct betrokken bij Health EU. En nog eens 60 andere wetenschappers zijn projectpartners. Het voorstel voor Health EU is onlangs ingediend bij de EU en het uiteindelijke besluit over het al dan niet verkrijgen van de FET Flagship-status valt naar verwachting begin 2020.