Digitale interventie op maat voor jongeren met psychische problemen

17 december 2018
smartphone-meisje
Data
Nieuws

Jeugdhulporganisatie Spirit werkt samen met Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam en de Technische Universiteit van Madrid aan de ontwikkeling van een smartphone-applicatie genaamd ‘G-Moji’. Doel van de app is om jongeren met psychische problemen te ondersteunen. De ontwikkeling vindt plaats onder de paraplu van het Europese kennis- en innovatieplatform EIT Digital.

‘G-Moji’ moet met behulp van big data-technologie helpen om de groeiende kloof te overbruggen tussen vraag naar jeugdhulp en beschikbare budgetten. In de afgelopen jaren zijn in Nederland de budgetten voor jeugdhulp met ongeveer 24 procent gedaald, terwijl steeds meer jongeren behoefte hebben aan jeugdhulp. De app moet professionals die werken met jongeren met psychische problemen met gepersonaliseerde besluitvorming en interventies optimaal ondersteunen, zo schrijven de ontwikkelaars.

Voorspellen mentale toestand

Dat moet gebeuren met analyses van van gegevens, verzameld via de nieuwe smartphone-applicatie. Zo moet onder meer de mentale toestand en gedragspatronen van jongeren in de leeftijd van 16 - 24 jaar beter voorspeld worden. Door gebruik te maken van de smartphone, informeren jongeren en professionals elkaar real-time over probleemsituaties. Dit zou moeten resulteren in het verminderen van klinische behandelingen en het verbeteren van de ambulante behandeling, door zorg op maat op afstand aan te bieden. Het huidige gebruik van smartphones door jongeren moet een breed scala van big data-metingen mogelijk maken door middel van hard- en softwaresensoren, die zijn ingebed in de meeste smartphones. Deze metingen maken het volgens de drie instituten mogelijk om mentale, emotionele en gedragsmatige problemen snel te detecteren. Dat moet resulteren in een effectievere en meer aangepaste interventie dan mogelijk is met conventionele oplossingen zoals vragenlijsten en interviews.

Digitale interventie op maat

Tijdens het project is het CWI verantwoordelijk zijn voor het analyseren van de verkregen gegevens van mobiele en sociale interactie, fysieke activiteit en spraakherkenning. Op basis van deze analyses ontwikkelt en evalueert het CWI voorspellingsmodellen voor digitale interventie op maat. De TU Madrid zal de mobiele technologie aanbieden om een emotieherkenningsmodel te integreren op basis van spraak. Alle analyses worden voltooid in de smartphone, zodat de gebruiker de volledige controle behoudt over de gegevensverzameling. Alleen gebundelde en gemakkelijk geanonimiseerde gegevens worden doorgestuurd naar de cloud, volgens een privacy-model dat speciaal is ontworpen voor de service. Een team van designexperts en kinder- en jeugddeskundigen van Garage2020, een netwerk van innovatiewerkplaatsen in Nederland, zal het project leiden. Levi van Dam, kwartiermaker van Garage2020, legt uit dat het projectteam beoogt mentaal welzijn te identificeren op basis van iemands smartphonegedrag. “Door feedbackloops te ontwikkelen tussen jongere en hulpverleners, hopen we dat jongeren veerkrachtiger worden op een manier en in een tempo dat bij hen past.”

Co-creatie

In de loop van 2019 zullen in totaal 50 jongeren deelnemen aan het project. Het is de bedoeling dat zij in co-creatie met hulpverleners, data-wetenschappers en design thinkers, hun nieuwe interventie ontwikkelen. Minister Bruins (Medische Zorg, Sport), stelde onlangs dat de overheid veel belang hecht aan de inzet van data-analyses voor de zorgsector. Vertrouwen in data, zeggenschap erover en interoperabiliteit zijn belangrijke randvoorwaarden om digitalisering in de zorg te laten werken. Dat concludeerde Bruins  in de brief ‘Data laten werken voor gezondheid’ die hij half november aanbood aan de Tweede Kamer.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!