Digitale tool vermindert druk op meldkamers ambulancevervoer

vr 9 juni 2023 - 11:00
ambulance
Digitalisering
Nieuws

Met een speciale digitale tool kunnen meldkamers in diverse regio’s het gepland ambulancevervoer beter reguleren. Dat vermindert het aantal telefoontjes in betreffende vier regio’s (Amsterdam, Haaglanden, Zeeland en Oost-Brabant) met 1.500 per maand. Dit blijkt uit cijfers die Topicus Ambulancezorg onlangs publiceerde. De verminderde werkdruk is te danken aan het feit dat ziekenhuismedewerkers steeds vaker een ambulance via de digitale weg aanvragen, door gebruik maken van de tool VIPLive Gepland Vervoer, een online platform van Topicus.

Iedere maand 1.500 telefoontjes minder per maand ofwel 18.000 belletjes minder per jaar. Dat betekent in de praktijk een stuk minder drukte op de meldkamers voor ambulancevervoer in de vier regio’s die beschikken over de digitale tool VIPLive gepland vervoer.

Dit is een online portaal waar ziekenhuismedewerkers digitaal een ambulance kunnen aanvragen voor gepland ambulancevervoer. Die digitale aanvraag vervangt de telefonische aanvraag en werkt in de praktijk efficiënter. Bij een telefonisch aanvraag moeten namelijk eerst ook nog de NAW-gegevens en medische informatie worden ‘uitgevraagd’ teneinde de juiste inzet van het ambulancevervoer te bepalen.

Met VIPLive Gepland Vervoer wordt de wachttijd voor de aanvrager in het ziekenhuis verkort en het kost minder capaciteit op de meldkamer. Voor patiënten en medewerkers in het ziekenhuis is er meer inzicht in de verwachte aankomsttijd van de geplande ambulance. In 2019 nam de regio Haaglanden VIPLive Gepland Vervoer, toen onder de noemer Ambuplanner, in gebruik, later gevolgd door de regio’s Amsterdam, Zeeland en Oost-Brabant.

Complexe zorgvragen bij meldkamer

Recente cijfers van Topicus, die in juni 2023 zijn gepubliceerd, laten zien dat de digitale aanpak werkt en dat ziekenhuismedewerkers steeds beter de weg vinden bij het doen van online ambulanceaanvragen. Gemiddeld zijn er inmiddels dagelijks 50 online aanvragen voor VIPLive Gepland Vervoer. Deze aanvragen worden verdeeld over de regio's Amsterdam en Haaglanden (en de meldkamers in Zeeland en Oost-Brabant.

Renate Bongaards, Manager Ambulancezorg bij Topicus Ambulancezorg licht toe: "De complexiteit van zorgvragen bij regionale ambulancevoorzieningen en ambulancezorg meldkamers neemt toe. Dit leidt tot meer druk op de meldkamer- en ambulancecapaciteit in Nederland. Het is goed om te zien dat we met deze digitale tool de werkdruk kunnen verlichten.”

Topicus blijft in samenwerking met partner DigiDok investeren in de verdere ontwikkeling van het platform. Zo is in januari 2023 nog een vernieuwde versie van deze digitale tool gelanceerd. Het systeem is nu gebruiksvriendelijker, heeft meer beslisregels en het medische deel van het vraagproces is verbeterd. Ook zijn er in het uitvraagprotocol regionale verschillen verwerkt om flexibiliteit te creëren voor betrokken meldkamers. Een belangrijk nieuwtje is tot slot dat dankzij de recente aanpassingen nu meerdere gebruikers tegelijkertijd een aanvraag kunnen doen.

Ambulancevervoer & digitalisering

Niet alleen op de meldkamers is de ambulancewereld snel aan het digitaliseren. Ook op tal van andere gebieden worden grote digi-sprongen gemaakt. Zo worden sinds kort door Ambulancedienst Witte Kruis sinds kort virtual reality ingezet voor de werving van nieuwe verpleegkundigen. Hierbij speelt een 360-graden VR-ervaring een prominente rol. 

Ook de digitale communicatie tussen de ambulance en het ziekenhuis komt op een steeds hoger niveau. De overdracht van patiëntgegevens vanuit de ambulance naar de SEH in het Reinier de Graaf ziekenhuis is onlangs bijvoorbeeld flink verbeterd. De extra digitale informatie die daar sinds kort op de SEH binnenkomt, komt nu bijvoorbeeld rechtstreeks uit het systeem van de ambulancedienst. En zo zijn er alleen al in de eerste helft in heel Nederland tal nieuwe digitale initiatieven genomen, die de effectiviteit en de kwaliteit van het ambulancevervoer verhogen.