Slimme datakoppeling ambulancezorg en huisartsen

25 augustus 2022
ambulance
Data
Nieuws

Dankzij een slim systeem ontvangen huisartsenposten in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel nu digitaal triagegegevens van de Meldkamer Ambulancezorg Arnhem-Nijmegen. Voor alle betrokken zorgprofessionals levert dit tijdwinst op en kunnen patiënten met een acuut probleem sneller worden geholpen.

De koppeling tussen de systemen van de ambulancemeldkamer en de huisartsenposten wordt gefaciliteerd door een applicatie van Topicus. Die applicatie wordt door verschillende partijen getest in het kader van de pilot ‘Zorgcoördinatie’. Er zijn in Nederland meerdere initiatieven om de druk op de acute zorg te verminderen, zo is er bijvoorbeeld een systeem dat de drukte op de SEH kan voorspellen.

Ook bij deze pilot in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel gaat het expliciet om het verminderen van de druk op de acute zorg. Door goed te coördineren en data te delen, kunnen patiënten de juiste zorg blijven krijgen op de juiste plaats. Alle zorgpartners bundelen in de keten daarvoor hun krachten en momenteel experimenteren daarom momenteel tien regio’s met het concept zorgcoördinatie.

Betrouwbaar gegevens delen

De test van de huisartsenposten en de meldkamer voor ambulances past hier naadloos in. ‘Het was een langgekoesterde wens om triagegegevens makkelijk met elkaar uit te wisselen’, zegt Bart Koopmans, projectmanager Ambulancezorg Gelderland-Midden en projectmanager van deze pilot op de LinkedIn pagina van Huisartsen van de Gelderse Vallei. ‘Op die manier kun je, ook bij hoge tijdsdruk, snel en betrouwbaar patiëntgegevens met andere zorgverleners delen. Dat betekent een tijdwinst voor de betrokken zorgverleners.’  

Slimme datakoppeling

Om de slimme datakoppeling te realiseren zijn er veranderingen doorgevoerd in het systeem van de meldkamer. Tevens zijn er de benodigde samenwerkingsafspraken gemaakt tussen alle betrokken partijen, zodat het delen van data veilig en effectief kan gebeuren. Het delen van triagedata is belangrijk omdat op die manier zorg die de huisarts zelf kan doen snel wordt gesignaleerd, zodat er geen ambulance hoeft te worden ingezet. Het komt echter ook voor dat iemand de huisartsenpost belt, terwijl er ambulancezorg nodig is. In allebei die situaties is het handig als de verzamelde gegevens snel bij de juiste zorgaanbieder komen. Dit kon al van huisartsenpost naar meldkamer Ambulancezorg, maar andersom nog niet. Alle betrokkenen zijn dan ook enthousiast over deze versnellingsactie.

Virtuele samenwerking

Een belangrijk aspect van deze pilot is de virtuele samenwerking. Gegevensuitwisseling gebeurde eerst vooral telefonisch. Dankzij de nieuwe digitale datakoppeling zijn patiëntgegeven, ook direct na een overdracht, direct beschikbaar. Dit scheelt dubbele registratie of het opnieuw vragen van informatie bij een patiënt die al vragen heeft beantwoord. Tevens is de nieuwe aanpak minder foutgevoelig. De resultaten van deze piot met de nieuwe applicatie die de data koppelt, worden nauwkeurig gemonitord en uitgewerkt in de vorm van  kwalitatieve en kwantitatieve analyses.