Drie ‘corona check’ lessen die helpen bij opstart reguliere zorg

28 april 2020
corona-app-1
Samenwerking
Blog

Hoewel de coronacrisis nog niet voorbij is, wacht een nieuwe uitdaging: het weer op gang brengen van de reguliere zorg. Van business as usual kan voorlopig geen sprake zijn. Kwetsbare mensen samenbrengen in een volle wachtkamer is geen optie. Zorg op afstand kan gedeeltelijk bijdragen aan de oplossing. Daarom hebben we een moment van reflectie ingelast.

Luscii maakt een hectische periode door. Samen met het OLVG en partnerziekenhuizen ontwikkelden we op non-profit basis ‘De Corona Check’. Dit is een speciaal programma in de Luscii-app, waarmee een medisch team verontruste burgers op afstand kan begeleiden. Inmiddels wordt de app door ruim 160.000 mensen gebruikt.

Wat hebben we geleerd dat kan helpen bij het op gang brengen van de reguliere zorg? In de kern komen we tot drie lessen.

Les 1. Focus op ‘wat wel kan’

Toen het OLVG aan de vooravond van de crisis een beroep op ons deed, moesten we razendsnel schakelen. Er was geen tijd om uitvoerig te discussiëren over vragen die in de pre-corona tijd vaak de boventoon voerden zoals “heeft iedereen wel een smartphone of tablet?” “Willen alle patiënten dit eigenlijk wel?” en “hebben alle interne en externe stakeholders hun zegje kunnen doen?”

Het gevolg was dat alle energie ging naar wat wel kan. Mensen die wel een eigen device hebben. Mensen die zichzelf of met hulp van familieleden wel digitaal kunnen aanmelden. En zorgverleners die wel geloven in begeleiding op afstand.

De focus op wat wel kan, levert interessante inzichten op. Artsen en verpleegkundigen staan en masse klaar om zorg op afstand te verlenen. En babyboomers tussen de 55 en 74 jaar blijken de grootste groep gebruikers van De Corona Check (31,78%).

Verpleegkundig Specialist Marleen Joxhorst van Isala in actie.

Ouderen zijn digitaal vaardiger dan vaak gedacht. Isala besloot bijvoorbeeld al haar COPD-patiënten thuismeten en beeldbellen aan te bieden omdat de poli’s sloten. Wat bleek? Het aantal patiënten verviervoudigde naar honderden in slechts enkele dagen. Allemaal chronisch zieke ouderen die zichzelf aanmelden zonder installatie hulp aan huis. Ze deden het gewoon zelf in de Luscii-app op uitnodiging via de mail en een speciale pagina op de website.

Les 2. Mens én techniek maken verschil

Digitale zorg komt pas echt tot zijn recht als mens en techniek samenkomen. Dat zien we ook duidelijk terug in de waardering voor De Corona Check. Patiënten weten dat er op hen gelet wordt. Dat zij na het insturen van metingen een bericht krijgen, of gebeld worden, geeft rust. Soms moeten mensen alsnog naar het ziekenhuis komen. Soms volstaat advies op afstand. Maar in alle gevallen is er connectie met het medische team. Zorg, ook wanneer deze op afstand wordt verleend, is en blijft mensenwerk.

Juist dit mensenwerk moet gefaciliteerd worden door techniek. Maak het zorgprofessionals daarom makkelijk om patiënten op afstand te begeleiden. Zo richten steeds meer ziekenhuizen - net als bijvoorbeeld Alrijne - met hulp van zorgplatform de integratie van Luscii in Chipsoft HiX in. Daarmee besparen thuismeet-verpleegkundigen tijd en wordt dubbel werk voorkomen. Net als met andere integraties, zoals met Individeo of BeterDichtbij, krijg je als ziekenhuis zo een slim ecosysteem van handige zorg-apps die naadloos samenwerken.

Les 3. Maak dingen flexibel én simpel

Vijf dagen nadat OLVG ons om hulp vroeg gingen, we live met De Corona Check. We hadden het geluk dat we net klaar waren met een digitale bouwdoos om Luscii geschikt te maken voor alle ziektebeelden. Zorgprofessionals van oncologie tot neurologie kunnen daarmee hun eigen digitale zorgpad maken, precies zoals het OLVG dat deed met De Corona Check. Artsen bepalen zelf de thuismetingen en welke educatie nodig is. Wij configureren de Luscii-app op maat.

Eenvoud is crux. Daar schuilt vaak een risico. Flexibiliteit staat immers haaks op eenvoud. En iedereen heeft weer eigen wensen. Het tot de kern terugbrengen was een belangrijke les. Dat geldt voor de user interface. Maar ook voor het concept zelf. Met onze Luscii Specials kan je wel per regio je eigen medische protocollen inregelen maar blijft de techniek standaard. Zo kan je met één app alle vakgroepen in het ziekenhuis faciliteren. In deze video zie je hoe het werkt.

Uitleg van de ‘digitale bouwdoos’ met Lusci Specials voor allerlei ziektebeelden.

Tot slot: zeg duizend keer ‘nee’

We wisten al dat het verstandig is met kleine stapjes continu te verbeteren. De grootste valkuil is echter dat je snel heel enthousiast wordt van alles. In die valkuil ben ik zelf heel vaak getrapt. Je zegt dan goedbedoeld ja tegen iedereen en alles. Maar daardoor kan je de verwachtingen niet waarmaken. Tijdens de coronacrisis moesten we dan ook regelmatig nee verkopen, want er was simpelweg geen tijd voor complexe ideeën.

Dat is misschien wel de meest waardevolle les: doe alleen dat wat je echt goed kan, zoek partners om je heen voor alle anderen dingen en maak je beloften waar. Als we dat allemaal doen, dan kan er na de coronacrisis voor zorgverleners een digitale zorgwereld ontstaan die hen echt helpt om er te zijn voor mensen die hun persoonlijke aandacht het meest nodig hebben.

Veel sterkte allemaal in deze tijd. Shoulder to shoulder.