Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Dwarsdenker of ervaringsdeskundige? Denk mee met het Ministerie VWS

verder nog: de eHEalth Monitor 2015 Deel dit bericht via Social Media met #eHealth en #icthealth

VWS: ‘Dwarsdenkers en ervaringsdeskundigen, wijs ons op hiaten’

Deze week verscheen de kamerbrief over de voortgang van eHealth. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn gaven hierin een update over de stand van zaken. Ze deden dat aan de hand van de eHealth Monitor (zie tweede artikel). Wij lichten een drietal zaken uit het rapport voor u uit.

De Health Impact Bond

"VWS, het ministerie van EZ en de topsector Life Sciences and Health verkennen samen nieuwe publiek-private samenwerkingsvormen, zoals de Health Impact Bonds," zo staat er te lezen. Innovaties bekostigen is niet altijd makkelijk binnen de bestaande structuren. Daarvoor zijn de Health Impact Bonds bedacht. Een voorbeeld: valpreventie bij ouderen, levert een flinke besparing op omdat de zorgkosten dalen. Maar er moet eerst worden geïnvesteerd. De Bonds stellen investeerders in staat om bij te dragen aan die investering en een rendement te behalen op basis van het resultaat.

Hoe werkt het?
1. In een Health Impact Bond schiet een private investeerder geld voor om een interventie uit te voeren waarvan verwacht wordt dat ze gezondheidswinst en kostenbesparingen zal opleveren;
2. Met deze investering gaat een ervaren en creatieve uitvoerder aan de slag om gezondheidswinst te realiseren;
3. Als de interventie blijkt te werken, dus als mensen gezonder worden en kosten worden bespaard bij de opdrachtgever (bijvoorbeeld overheid, gemeente of zorgverzekeraar), dan worden uit die besparingen de investeerders volgens afspraak terugbetaald;
4. Deze samenwerking wordt begeleid door een onafhankelijke intermediair.
Een Health Impact Bond is dus een samenwerkingsverband waarbij maatschappelijk betrokken investeerders geld voorschieten om een gezondheidsdoel te bereiken.

Goed idee?
Jazeker! Maar er gebeurt nog niet genoeg. Daarom lichten wij de HIB’s hier weer even uit, in de hoop u en anderen te stimuleren om met concrete plannen te komen.

Aandacht!

Het ministerie wil de bewustwording vergroten. Daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn. "Alle betrokken partijen zorgen dat de mogelijkheden van eHealth meer bekendheid krijgen bij professionals, maar ook bij patiënten: zij zijn de drijvende kracht als het gaat om zorgvernieuwing." Wij dragen hier graag aan bij. Bijvoorbeeld vanuit ons mediapartnerschap met de eHEalth Week 2016 – die natuurlijk is bedoeld om de bewustwording te vergroten.

Meedenken

Heel Nederland mag meedenken over het beleid van VWS: "VWS nodigt dwarsdenkers en ervaringsdeskundigen uit om ons te wijzen op hiaten in beleid." Het lijkt ons dat iedereen voldoet aan deze kwalificaties. In de brief staat niet welke weg u daarvoor moet bewandelen, daarom hier een link naar het contactformulier. Bellen kan ook: (070) 340 79 11 .

eHealth monitor 2015

Het goede nieuws uit de eHealth monitor is dat er veel wordt uitgeprobeerd. Want "meer dan een derde van de huisartsen, ruim de helft van de medisch specialisten en twee derde van de psychiaters gaven aan dat in hun praktijk of zorginstelling in het afgelopen jaar een pilot is gedaan met een eHealth-toepassing." Om tot verandering te komen, moet je vaak gewoon iets gaan doen en dat gebeurt dus ook. Tegelijkertijd zijn de resultaten van al deze lokale inspanningen nog niet altijd op landelijke schaal zichtbaar. Op dat gebied is er dus genoeg te doen (zie boven).

In de monitor worden kansen gesignaleerd vanuit de behoeften van patiënten en gebruikers van zorg. "Twee vijfde van de zorggebruikers vindt het een probleem dat zij speciaal de deur uit moeten om een zorgverlener te spreken en wil daar graag een oplossing voor." Oplossingen hiervoor lijken eenvoudig, artsen kunnen nu al met patiënten gaan chatten, beeldbellen of mailen. Waarschijnlijk zijn er goede redenen (hiaten in beleid…?) waarom artsen dit nu niet doen. Hopelijk worden de barrières snel weggenomen.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen