E-health en zorgverbetering

di 7 oktober 2014 - 11:34
ict_health_care
Innovatie
Nieuws

Op 2 juli stuurde het ministerie van VWS hierover de beleidsbrief ‘ICT in de zorg’ naar de Tweede Kamer. De brief beschrijft de ambities van VWS en een overzicht van initiatieven en programma’s om deze ambities te realiseren.

Als het gaat om innovatie legt VWS het accent op e-health. Maaike Wijnhoud, senior beleidsmedewerker en mede-auteur van de brief: ‘Bepaalde innovaties komen gemakkelijk tot stand. Daarbij gaat het vaak om productinnovaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van complexe technologie. Over het gebruik van dit soort innovaties kunnen zorgverleners zelfstandig beslissen. Denk aan de 3D-geprinte schedel.’

Procesinnovaties
Maar bij procesinnovaties ligt het ingewikkelder. ‘Bij e-health gaat het over het benutten van de potentie die ICT heeft om de zorg te verbeteren, een ontwikkeling die veel moeilijker tot stand komt. Het gaat er namelijk om zorg op een andere manier te organiseren, waarbij zowel arts als patiënt een andere rol krijgt. Bovendien lopen we tegen belemmeringen aan, zoals systemen die (nog) niet goed op elkaar aansluiten – het zogenoemde interoperabiliteitsvraagstuk - en afhankelijkheid van ICT-leveranciers. Daardoor blijft brede toepassing van e-health in de zorg vaak achter. Maar we blijven er de nadruk op leggen, aangezien we wel veel mogelijkheden zien’, aldus Wijnhoud.

Kennisoverdracht en implementatiebevordering
Voor opschaling van e-health is focus nodig, zo staat in de brief. Een van de belemmeringen daarvoor is dat het niet altijd duidelijk is welke mogelijkheden er zijn. VWS zet in op het breed benutten van succesvolle e-health-initiatieven om de zorg te verbeteren en te bereiken dat mensen echt centraal staan in de zorg. Daarbij is er volgens VWS voor Zorg voor innoveren vooral een rol weggelegd op het gebied van kennisoverdracht en implementatiebevordering.

Links
Meer informatie over financiering van e-health: www.ehealthfinanciering.nl
De beleidsbrief: Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg