E-health hulpmiddel Oncokompas biedt ondersteuning na kanker diagnose

8 januari 2017
Nieuws

Onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) en VU medisch centrum in Amsterdam ontwikkelden e-Health ondersteuning Oncokompas. Oncokompas is een digitaal hulpmiddel dat vrijblijvend ondersteuning biedt na de diagnose kanker. Ook in de jaren na de diagnose blijft het hulpmiddel beschikbaar. Na het invullen van een vragenlijst krijgen gebruikers gericht advies op basis van hun persoonlijke situatie.

In Nederland krijgen jaarlijks ruim honderdduizend mensen de diagnose kanker. Inmiddels overleeft tweeënzestig procent van de patiënten de ziekte. Hoewel dit natuurlijk positief is, moeten de gevolgen in de periode na behandeling niet onderschat worden. Bekende problemen zijn vermoeidheid, concentratieproblemen en angst voor terugkeer van de ziekte. Ook hebben mensen nog vaak vragen over bijvoorbeeld werk, relaties, leefstijl en financiën. Het dagelijks leven weer oppakken is dan ook niet voor iedere patiënt even makkelijk. Oncokompas moet deze patiënten helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Persoonlijk advies

Oncokompas geeft gericht advies en houdt rekening met iemands gezondheid, persoonlijke voorkeuren en maatschappelijke situatie. Dit gerichte advies krijgen gebruikers zowel direct na de diagnose kanker, als de jaren erna.

Het digitale hulpmiddel verzamelt gegevens over het lichamelijke, psychische en sociale welzijn van de gebruiker. In de vragenlijst komen diverse aandachtsgebieden naar voren, waaronder voeding, zingeving, depressie en angst.

Wanneer uit de antwoorden naar voren komt dat er mogelijkheden zijn om de kwaliteit van leven te verbeteren, krijgt de gebruiker advies hoe hij of zij dit kan realiseren. Oncokompas geeft gericht advies op vijf gebieden: leefstijl, lichaam, levensvragen, psychische hulp en sociale omgang. Suggesties van de vragenlijst zijn onder andere uit het lezen van bepaalde boeken, een overzicht van psychologen in de buurt of het opnemen van contact met een huisarts.

###Oncopas###


Wetenschappelijk ondersteunt

Oncokompas wilt het leven van patiënten tijdens en na de diagnose net wat makkelijker maken. Het is hiervoor het eerste digitale hulpmiddel dat is samengesteld op grond van wetenschappelijk onderzoek en leidt tot een gericht advies. De meest recente kennis en medische richtlijnen zijn erin verwerkt. Om dit te bewerkstelligen zijn er verschillende teams van ervaringsdeskundigen, wetenschappers en zorgverleners die dagelijks mensen met kanker begeleiden betrokken bij de ontwikkeling van Oncokompas. De onderzoeksgroep, onder de naam ‘Samen leven met kanker’ staat onder leiding van prof. dr. Irma M. Verdonck-de Leeuw, hoogleraar psychosociale oncologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en VU medisch centrum.

Continue verbetering

Het hulpmiddel zal continu aangepast en verbeterd worden op basis van feedback van gebruikers en de laatste wetenschappelijke inzichten. Dit moet inzicht geven in de kosten en baten van het Oncokompas. Het team is bezig met een wetenschappelijke studie om de ondersteuning die het patiënten en zorgverleners levert in kaart te brengen en daaruit lessen daaruit te trekken.

Het Oncokompas is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat niet ten koste van het eigen risico. Om toegang tot het Oncokompas te krijgen moet de patiënt zich aanmelden op de website. Een Oncokompas-consulent neemt vervolgens contact op.