E-Health voor de sociaal zwakkeren

7 september 2016
socialehealth
Apps
Nieuws

Kan E-Health de gezondheid, leefstijl en het welzijn (de GLW) van de kwetsbaren en sociaal zwakkeren in onze samenleving verbeteren? Het antwoord luidt: Dat is in potentie zeker aanwezig en goed uitvoerbaar. Daarbij draait het om versterken van de eigen kracht, ondersteunen en overnemen van de GLW. Uit de professionele en consumenten-E-Health is al bekend dat elektronische gezondheidzorg, GGZ-interventies, gedragsverandering stimuleren en leefstijlpreventie gewoon werken.

Belevingswereld

Een belangrijk punt is dat E-Health wel moet aansluiten bij de belevingswereld, mogelijkheden van en toegang tot. En dat kan bij sociaal zwakkere en kwetsbare bevolkingsgroepen een probleem zijn. Ouderen waren bijvoorbeeld eerst niet zo E-Health minded. Niet van onze generatie totdat zij de voordelen en mogelijkheden ontdekten. Nu gebruikt meer dan 33% van de ouderen al E-health voor de GLW. De toegang tot verliep via intermediairs en sleutelfiguren in de vorm van zien eten doet eten.

Zora op Marktplaats of als wijkmascotte?

Als eerste een enigszins gewaagd concept: Kunnen zorgrobots met succes interveniëren bij achterstandsgroepen (lage SES) in de wijk? Zora als de hulp bij eenzame mensen, kwetsbare ouderen, licht verstandelijk gehandicapten (lvg) en als trekker van gezond leven en meer bewegen? Het zou zomaar heel goed kunnen.  Bevooroordeelde geesten roepen dan dat Zora binnen de kortste keren op Marktplaats te koop staat. Hulpverleners die hun pappenheimers beter kennen zien, na de juiste introductie, wel brede mogelijkheden voor acceptatie en implementatie. Bijvoorbeeld het verbeteren van contacten / communicatie, als activiteitenbegeleider of fitnesstrainer en sociaal maatje. Wellicht wordt de zorgrobot straks wel de wijkmascotte.

In beweging krijgen

Uit tal van proeven en experimenten komt naar voren dat zorg- en maatjesrobots de mensen in beweging kunnen krijgen. Dit zowel in de vorm van begeleiding als het aanbieden van activiteitenprogramma’s. Een zorgrobot die zijn clientèle op het sleeptouw voor beweging en meer activiteiten neemt is helemaal niet zo onpersoonlijk als het lijkt. Omdat robots vrijwel continu beschikbaar zijn behoeft er niemand meer thuis achter de begonia’s te zitten totdat de vrijwilliger of begeleider inzetbaar is.

Robots die ouderen, kinderen, lvg-ers, gehandicapten of mensen met niet aangeboren hersenactiviteiten als individu of groepje begeleiden zijn inmiddels al realiteit geworden. Zij voeren zowel de activiteitenprogramma’s als benodigde surveillance aansprekend en motiverend uit. Robots die fitness en ergotherapeutische voor groepen uitvoeren zijn al in functie bij ouderen maar kunnen ook zo de wijk in.

Eenzaamheid en communicatie

Een veel genoemd probleem bij kwetsbaren en achterstandsgroepen is eenzaamheid. Die eenzaamheid komt zowel voort uit de eigen beperkingen als het gebrek aan communicatie op maat. Dan komen de social media, smarttv en de al genoemde maatjesrobots in het vizier.

Het effect van lokale tv is al jaren bekend. Daar kijken de genoemde groepen graag naar want het is de info uit hun eigen buurt en wijk die het hem doet. Echter nog niet interactief genoeg. Met de smarttv, tablet of smartphone en de juiste apps komt er een compleet nieuwe dimensie bij. Je kunt zowel communiceren met als deelnemen aan groepen lotgenoten.

Het inzetten van iPads of aangepaste smartphones en zelfs VR-brillen bevordert de communicatie met de eigen familie en kennissen maar ook met de zorg / hulpverleners. Het beeldbellen met de thuiszorg, maatschappelijkwerker of het wijkteam raakt al aardig ingeburgerd.

Op eigen kracht

E-Health helpt bij het ontwikkelen van de eigen kracht. Dit in de vorm van helemaal op of ondersteuning op maat. In feite gaat het hierbij om het kiezen van E-health die aansluit op het niveau en belangstelling en daardoor de gebruiker doet herkenden wat deze zelf eigenlijk allemaal niet kan. En daarbij gaat het niet alleen om het managen van ziekten of beperkingen maar zeker ook om leefstijl, vrijetijdsbesteding en dingen leren of een baan vinden (solliciteren en opleiding). Dat kan in meerdere talen en met pictogrammen voor de taalarmen en lvg.

Bij de dingen die je wat minder goed kan ondersteunt de aanvullende E-Health. Bijvoorbeeld het bewaken van de veiligheid, gebruik van medicatie, het tijdig alarmeren van hulpverlening en het regelen van de foodchain (van aankoop en bewaren tot bereiden). Vanuit de GGZ komen de angst-. stress- en autismecoach voor thuis.

Het smart lage SES-home?

Slimme huizen en domotica lijken op het eerste gezicht een zaak voor de beter gefortuneerde ouderen en Yuppen. Goed aangepakt zijn er echter ook brede toepassingen voor de sociaal zwakkeren, kwetsbaren en achterstandsgroepen. Het smart lage SES-home voorziet in alle hiervoor genoemde mogelijkheden. De belangrijkste winstpakkers in deze zijn het langer bij een betere kwaliteit van leven thuis kunnen wonen en het bevorderen van de GLW. Een investering die zich echt loont (minder gezondheidsproblemen en escalaties) en bovendien steeds goedkoper wordt. Gemeente,waar blijft u?

Zorg op maat

Persoonlijke aandacht en zorg spreekt de kwetsbaren en sociaal zwakkeren erg aan. Eindelijk iemand die echt om ons geeft en de persoonlijke noden kent. E-Health care werkt tot op individuele maat of postcodeniveau en dat trekt deze potentiele gebruikers over de streep. Uiteraard blijft de menselijke component onmisbaar maar E-Health verruimt de zorg- en interventiemogelijkheden aanzienlijk.

Heeft u praktische aanvullingen of concrete voorbeelden? Reageer op deze blog!