E-healthweek 2019 krijgt ruime voldoende

1 februari 2019
ICT Health event in Louwman Museum
Onderzoek
Nieuws

Bezoekers aan activiteiten tijdens de e-healthweek 2019 hebben de activiteiten die zij bijwoonden met gemiddeld een 7,8 beoordeeld. Dat geldt zowel voor consumenten als zorgprofessionals, aldus een enquête van kennisinstituten Nictiz en Nivel. De cijfers zijn vergelijkbaar met de e-healthweek in 2018, toen activiteiten gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer kregen. In 2017 was dat een 7,6.

De e-healthweek 2019 werd van 21 tot en met 26 januari gehouden. De week was een initiatief van ECP | Platform voor de Informatiesamenleving. 300 organisaties door heel Nederland hebben hun deuren opengezet. Er vonden ruim 270 activiteiten plaats, ruim meer dan de 250 van 2018 en ruim 100 activiteiten tijdens de eerste e-healthweek in 2017.

Van bewustwording naar toepassing

De eerste twee e-healthweken in 2017 en 2018 waren bedoeld om bewustwording over en draagvlak voor e-health te creëren. Doel was om een begin te maken met het opschalen van het groeiende aantal nog zeer gragmentdeerde producten en diensten op e-health gebied. De derde editie richtte zich meer op daadwerkelijke implementatie en gebruik van digitale zorgtoepassingen. Dat hiermee al wel een begin is gemaakt, bleek ook uit de Openingsmanifestatie op 21 januari.

71% weet meer over e-health

Enkele conclusies uit het eerste rapport over de e-healthweek 2019:

  • Bezoekers gaven aan dat zij vooral meer geleerd hadden over zelfstandig wonen, omgaan met gezondheid (zoals via online begeleidingsprogramma’s) en verpleeghuiszorg.
  • Gemiddeld gaf 71 procent van alle respondenten aan dat zij nu meer weten over e-health dan voorafgaand aan hun bezoek (in 2018 was dat 62%). Bij consumenten was dat 90 procent en bij zorgprofessionals 73 procent.
  • 60 procent van alle bezoekers stelde dat ze informatie kregen over iets dat ze nog niet gebruiken, maar wel willen gaan gebruiken. Onder consumenten was dat 63 procent en bij zorgprofessionals 71 procent.
  • Op de vraag gaat u iets gebruiken, hierover in gesprek met anderen of gaat u zich hierin verdiepen, antwoordde 79 procent van alle respondenten bevestigend. Zowel bij de groep consumenten 83%) als zorgprofessionals (84%) lagen de percentages hoger.

62% bezoekers vrouw

Nivel en Nictiz hebben in totaal 199 bezoekers van 20 activiteiten ondervraagd. Gemiddeld waren deze bezoekers 48 jaar oud. 62 procent van hen was vrouw. Onder de groep consumenten vielen onder andere mensen met een (chronische) aandoening, mantelzorgers en bezoekers aan een ziekenhuis. Onder de groep bezoekers als geheel vielen ook mensen met een functie als beleidsmedewerker of adviseur.