EC stemt in met EU-onderzoeksnetwerk voor personalised medicine

vr 4 augustus 2017 - 12:42
Nieuws

De Europese Commissie heeft op 28 juli het voorstel voor een Europees Onderzoeknetwerk op het terrein van personalised medicine, ERA PerMed, goedgekeurd. Dit netwerk beoogt de samenwerking tussen Europese onderzoekfinanciers te versterken en toepassingsgericht onderzoek voor personalised medicine te bespoedigen.

Uitgangspunt hierbij is het Actieplan voor personalised medicine dat door het International Consortium for Personalised Medicine IC PerMed is opgesteld. Dit Actieplan vloeit voort uit het strategische onderzoek en innovatie agenda voor personalised medicine die was opgesteld door het CSA PerMed waarin ZonMw werkpakketleider was. ZonMw neemt ook deel aan ERA PerMed. IC PerMed brengt ruim 30 Europese en internationale partners samen zoals ministeries, subsidie-organen en de Europese Commissie.

Een van de belangrijkste activiteiten van het ERA-net is het uitzetten van Joint Transnational Calls for proposals. Daarnaast wordt in werkpakketten aandacht besteed aan het in een vroeg stadium betrekken van stakeholders bij onderzoek, met patiënten- en burgerparticipatie en de industrie, en toegankelijke communicatie van de resultaten voor een breed publiek. ERA-PerMed start in het najaar van 2017 en de 1e Joint Transnational Call wordt begin 2018 uitgezet.

EC-budget voor activiteiten personalised medicine

De Europese Commissie, DG Research, heeft voor de periode 2018-2020 binnen het kader Health, Democraphic Change and Well Being een aanzienlijk budget uitgetrokken voor de ondersteuning van activiteiten op het brede terrein van personalised medicine, zo stelde ZonMW eerder in juli. Het budget is nog niet officieel maar zal een groot aandeel van het totaal budget voor het gehele kader betreffen.

De publicatie van het Werk Programma 2018-2020 (FP9) wordt in Oktober 2017 verwacht. Onderzoek wordt op verschillende niveaus gestimuleerd, onder andere in European Research Area networks, afgekort ERA-netten, waarin ZonMw momenteel participeert. ZonMw is in Nederland al langer actief op het terrein van personalised medicine, zoals in het programma Systems Medicine, het programma Toegang tot Data en het onderzoeksprogramma Personalised Medicine, een samenwerking tussen ZonMw, KWF Kankerbestrijding en Zilveren Kruis binnen het programma GGG.