Eerste Kamer stemt over VWS-voorstel digitale gegevensverwerking

30 september 2016
Nieuws

De Eerste Kamer stemt op dinsdag 4 oktober over het VWS-wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Op dinsdag 27 september debatteerde de Eerste Kamer over de wet met minister Schippers van VWS. Er lijkt een meerderheid in zicht.

De senatoren gingen afgelopen dinsdag niet unaniem akkoord met de nieuwe wet. PvdA, VVD en CDA steunen het wetsvoorstel. D66 zou nog aarzelen. Met name de PVV, SP en Groen Links hebben nog zorgen over hoe de rechten van burgers bij de digitale verwerking van hun medische gegevens gewaarborgd worden.

Compromisvoorstel

Het oorspronkelijke wetsvoorstel is ruim vier jaar geleden aan de Tweede Kamer aangeboden. Begin 2016 kwam Schippers met een nieuw compromisvoorstel.  De minister wilde met haar eerste voorstel een aantal volgens haar belangrijke zaken voor burgers regelen. Zo schrijft de wet beveiligingseisen voor waaraan ICT-systemen moeten voldoen waarmee zorggegevens digitaal uitgewisseld worden.

De senaat keurde een regierol van de overheid bij een landelijk systeem voor patiëntendossiers af, maar wilde wel dat er wettelijk iets geregeld moest worden over de voorwaarden waaronder artsen digitaal gegevens van burgers mogen inzien. Dit leidde tot het huidige compromisvoorstel.
Twee elementen hebben de afgelopen jaren gezorgd voor onduidelijkheid en daarmee het lange uitstel van behandeling:

  • Het burgerrecht op digitale dossierinzage
  • De wijze waarop burgers gespecifieerd toestemming voor het delen van hun gegevens moeten goedkeuren.

Struikelblokken

Deze punten vormden ook afgelopen dinsdag de belangrijkste struikelblokken. Het gaat er de senatoren van SP, PVV en GroenLinks vooral om dat minister Schippers de twee elementen niet direct verplicht wil stellen, maar een overgangstermijn van drie jaar wil hanteren. Dit blijft veel onduidelijkheid over rechten van patiënten en plichten van zorgaanbieders in de hand werken.

De termijn is volgens de minister echter tot stand gekomen in een breed overleg met alle betrokken partijen in de zorg, omdat invoering nu technisch en organisatorisch onhaalbaar is. Volgens Schippers schept het voorstel duidelijkheid waar partijen over drie jaar aan moeten voldoen, waarmee het een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie.

D66 lijkt akkoord te gaan volgende week. De fractie diende twee moties in over de intensivering van het toezicht op de veiligheid van digitale uitwisseling van medische gegevens en over de verdere uitwerking van dataprotectie-by-design als het uitgangspunt voor de elektronische verwerking van medische gegevens. Schippers gaf aan dat beide zaken niet op bezwaren van VWS stuitten.