EPD van ETZ vervangt 40 verouderde systemen

28 maart 2018
28-3-2018
Databeschikbaarheid
Nieuws

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) gaat per zaterdag 31 maart over op het nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD) van Epic in gebruik. Onderdeel van het dossier is patiëntenportaal MijnETZ. Hier kunnen patiënten in een beveiligde online omgeving delen van het eigen medisch dossier inzien. Het EPD vervangt zo'n 40 verouderde systemen.

Op de website hoeonlineisjouwziekenhuis.nl geeft e-health kenniscentrum Nictiz sinds 2016 aan hoeveel ziekenhuizen in Nederland een patiëntenportaal hebben waarop medische gegevens beschikbaar gesteld worden. Ook geeft Nictiz aan welke informatie via deze portalen beschikbaar is. Over het algemeen worden een nieuw EPD en een patiëntenportaal tegelijk ingevoerd. De laatste stand van zaken was dat 34 ziekenhuizen dergelijke online inzage bieden. In augustus 2016 ging het nog om 22 ziekenhuizen van de 82 (ongeveer een kwart). In augustus 2017 waren het er 28, circa een derde. Het ETZ, met locaties in Tilburg en Waalwijk, is ziekenhuis nummer 35 dat een patiëntenportaal in gebruik neemt. In 2020 is elk ziekenhuis verplicht een portaal te hebben waarop patiënten medische gegevens over hun behandeling en onderzoeksresultaten kunnen inzien.

22 maanden gewerkt aan nieuw EPD

Volgens Anita Wydoodt, lid raad van bestuur, is er achter de schermen 22 maanden hard gewerkt om op 31 maart over te kunnen stappen. Duizenden medewerkers zijn geschoold in het werken met het EPD. “Dit is het grootste implementatieproject uit de geschiedenis van de beide gefuseerde ziekenhuizen. Het is een prestatie van formaat dat deze grote klus volgens planning verloopt.” De overstap naar een nieuw EPD was deels nodig vanwege de fusie in 2016 tussen het voormalige St. Elisabeth Ziekenhuis en TweeSteden ziekenhuis Met de ingebruikname van het nieuwe EPD neemt het ETZ ook afscheid van veertig technisch verouderde systemen. In het EPD van Epic wordt alles rondom de zorg van een patiënt op één plek vastgelegd: van afspraken, behandelplan, spoedeisende hulp en operatieproces tot medicatie, klinische notities en facturering. Het ETZ verwacht zo beter voorbereid te zijn op ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Zondagsdienst voorafgaand aan overstap

Voorafgaand aan de overstap houdt het ETZ op vrijdag 30 maart een zondagsdienst aan. Poliklinieken, bloedafnameposten en Trombosedienst op ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk zijn op deze dag gesloten. De poliklinieken zijn wel geopend voor spoedpatiënten. De prikposten van Diagnostiek Brabant zijn geopend in de ochtend voor patiënten die hun bloed willen laten prikken. Vanaf 31 maart 2018 melden patiënten zich op alle ETZ-locaties bij de aanmeldzuil aan voor polikliniekafspraken.