ETZ komt eind maart met patiëntenportaal gekoppeld aan EPD

di 13 maart 2018 - 17:48
ETZ-TweeSteden-hoofdingang
Databeschikbaarheid
Nieuws

Het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg probeert patiënten zo goed mogelijk mee te nemen bij de invoering van het nieuwe patiëntenportaal MijnETZ. Reden om mensen met behulp van een online animatievideo duidelijk te maken wat er straks allemaal op het portaal te vinden is.

De komst van het MijnETZ-portaal is gekoppeld aan de invoering van een nieuw EPD, dat op 31 maart afgerond moet worden. Het ETZ koos na de fusie tussen Het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis in januari 2016 voor de invoering van één nieuw, gezamenlijk systeem. Daarvoor werd de overeenkomst in juni 2016 al getekend. Het digitale patiëntendossier moet allerlei opties gaan bieden, zoals uitslagen van onderzoeken, het maken van een afspraak, het invullen van een aanvraag voor een herhaalrecept, een gezondheidssamenwerking. Om het patiënten makkelijker te maken alles te vinden, is onderstaande animatievideo gemaakt. https://youtu.be/csL2JdfSN2M

Fusie noopt tot één overzicht

Het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis zijn sinds 1 januari 2016 gefuseerd. Hiermee zijn beide ziekenhuizen één organisatie geworden en heeft het ziekenhuis de naam Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gekregen. Door de fusie kunnen patiënten op verschillende locaties worden behandeld. Het is daarom belangrijk dat alle locaties met één gezamenlijk systeem werken, aldus het ETZ. Zo beschikken artsen en verpleegkundigen allemaal over dezelfde informatie over de patiënt. Verder is er altijd een volledig en actueel overzicht van patiëntgegevens op alle locaties, in plaats van een apart dossier per ziekenhuis. Alle gegevens zijn op elk moment op elke locatie aanwezig. Dat moet ook tot minder fouten leiden.

Keuze voor Epic

In juli 2016 is de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Epic begonnen. Het ETZ koos de leverancier omdat de patiënt bij de inrichting van dit systeem voorop zou staan. Zo’n 13.000 ziekenhuizen wereldwijd gebruiken het system, in Nederland onder meer het Radboudumc, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amphia Ziekenhuis en VUmc. Omdat het EPD de komende jaren grote impact op de zorgprocessen en de bedrijfsvoering in het Tilburgse ziekenhuis heeft en een andere manier van werken vraagt, is voorafgaand aan de invoering van het EPD zelf een EPD voorbereidingsprogramma gestart om gegevens ETZ-breed op dezelfde manier vast te leggen. Na deze voorbereidingsfase volgde de implementatiefase van ruim anderhalf jaar.

Over het EPD

In het EPD wordt alles rondom de zorg van een patiënt vastgelegd: van afspraken, behandelplan, spoedeisende hulp, operatieproces tot medicatie, klinische notities en facturering. Schakelen tussen verschillende systemen moet hiermee verleden tijd zijn, de zorg voor de patiënt moet efficiënt kunnen verlopen omdat de zorgverlener op elk moment over de juiste informatie beschikt. Zowel de patiënten als de medewerkers moeten nog wennen aan het nieuwe EPD. Om uitloop van spreekuren en ziekenhuisbezoek te voorkomen, zijn op voorhand minder poliklinische afspraken en opnames ingepland. In het weekend van 31 maart en in de eerste weken daarna lopen extra ETZ-medewerkers met gekleurde hesjes rondlopen op de verpleegafdelingen. Zij ondersteunen de artsen en verpleegkundigen bij hun werk met het nieuwe systeem. Als zorgverleners eenmaal gewend zijn aan het nieuwe EPD, is het de bedoeling dat door efficiënter en veiliger werken er meer tijd over is die we aan aandacht voor de patiënt kunnen besteden.

Steeds meer portalen

E-health kenniscentrum Nictiz bracht in september 2017 naar buiten dat het aantal ziekenhuizen met een patiëntportaal tussen 2016 en 2017 met 28 procent gegroeid is naar 28 van de 80 ziekenhuizen. Vaak wordt de komst van zo'n portaal aan de invoering van een (nieuw) EPD gekoppeld. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil via het VIPP-programma er voor zorgen dat in 2020 alle Nederlanders online toegang kunnen krijgen tot hun ziekenhuisgegevens.