EU Commissaris Andriukaitis: e-health Apps niet langer ontwikkelen en testen, maar implementeren’

12 juni 2016
Nieuws

Eu Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Andriukaitis vind het tijd dat e-health in de volgende facse belandt. 'It is now time to make a move from developing and testing to actual implementation of eHealth solutions'. Dit zei hij tijdens de afsluitende middag van de eHealth Week die de afgelopen week plaats vond in Amsterdam. De organisatie van de eHealth Week was in handen van HIMSS, in samenwerking met het ministerie van VWS.

De afgelopen week waren meer dan 2.000 bezoekers aanwezig in de Beurs van Berlage. Op de beursvloer lieten bedrijven uit de industrie, MKB's en overheden zien welke rol zij zagen voor e-health. De EU Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Vytenis Andriukaitis noemde een aantal uitdagingen voor Europa, waaronder de vergrijzing en het aantal mensen met een chronische ziekte dat toeneemt.

Gedragscode mHealth Apps

De EU presenteerde ook de finale versie van de Privacy Code of Conduct voor mHealth Apps. In de komende tijd zal het succes van de code moeten blijken. Vooral communicatie richting App ontwikkelaars, overheden en zorgverleners is hierbij cruciaal, aldus het expertpanel op de conferentie.

De gedragscode is ontwikkeld door stakeholders uit de industrie en bevat richtlijnen voor app-ontwikkelaars. De richtlijnen geven aan hoe zij rekening kunnen houden met gegevensbescherming tijdens het ontwikkelen van een mHealth app. De definitieve versie van de gedragscode is verstuurd naar de Artikel 29-werkgroep, het onafhankelijke advies -en overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders. Zodra de gedragscode is goedgekeurd, treedt de gedragscode in werking.

Volgend jaar vindt de eHealth Week van 10 tot en met 12 mei plaats in Malta, voorzitter in de Raad van de Europese Unie in 2017.