EZK investeert via Seed Capital in startups

5 oktober 2020
startup-financiering
Overheid
Nieuws

Nederlandse startups kunnen de komende tijd een beroep doen op 67,5 miljoen euro aan durfkapitaal, verdeeld over zes nieuwe investeringsfondsen. De fondsen hebben elk een andere focus, variërend van zorg en onderwijs tot duurzaamheid en van patenthouders tot vrouwelijke ondernemers. Dit is de uitkomst van de meest recente tender voor de Seed Capital-regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Met deze regeling vullen private investeerders en de overheid samen fondsen voor startups, waarbij de overheid maximaal 50 procent bijdraagt. Van de 67,5 miljoen euro nieuw durfkapitaal is 32 miljoen afkomstig vanuit het ministerie van EZK. Onder meer in januari 2018 kwamen EZK en het ministerie van VWS via de Seed Capital-regeling al een keer met 12 miljoen euro aan financiering, specifiek voor startups met een focus op digitale zorg-toepassingen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) stelt dat startups Nederland op de wereldkaart zetten met hun nieuwe producten en diensten en zo zorgen voor inkomsten en banen. “Om ervoor te zorgen dat startups in ons land van de grond blijven komen en kunnen doorgroeien, hebben ze kapitaal en kennis nodig. De Seed capital regeling voorziet daarin: private, ervaren investeerders brengen expertise en kapitaal in en de overheid verdubbelt hun inleg.”

Seed Capital voor e-health startups

Om veelbelovende innovaties sneller bij de zorgverlener of patiënt te brengen en een plek te geven in de gezondheidszorg besloot VWS in 2017 om via de Seed Capital-regeling risicokapitaal te verstrekken aan investeringsfondsen die dit kapitaal, aangevuld met privaat kapitaal, investeren in e-health ondernemingen. Deze fondsen bieden naast kapitaal ook ondersteuning aan de ondernemingen, onder meer in de vorm van sectorspecifieke kennis en een relevant netwerk.

Eén van deze investeringsfondsen is Healthy.Capital, dat in 2020 investeerde in MiGuide. De startup MiGuide ontwikkelde een app om begeleiding te bieden bij een gezondere levensstijl voor mensen met diabetes. Over het financieringstraject van MiGuide via Seed Capital staat in ICT&health 5 (derde week oktober) een artikel.

MiGuide startte vier jaar geleden als gevolg van de samenwerking tussen drie partijen: Pexlife, TNO en ExpertDoc. In Pexlife deden de huidige oprichters kennis en ervaring op over hoe technologie ingezet kan worden voor een leefstijlcoach. Door hier de kennis over diabetes vanuit TNO en een expertsysteem voor huisartsen (ExpertDoc) aan te koppelen, werd de weg vrijgemaakt voor MiGuide.

De app is bedoeld voor patiënten met diabetes type 2 en richt zich specifiek op de leefstijl en gedragsverandering van de patiënt. Met de app ontvangt de patiënt coaching op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en beheersing van het glucosegehalte. MiGuide is hiermee een digitale verlengstuk van de eerste lijn (huisarts en zorggroepen) bij de patiënt thuis.

Zes nieuwe fondsen

Bij de Seed Capital-fondsen is voor het eerst een pensioenfonds betrokken: ABP investeert via haar beleggingsorganisatie APG in het Rockstart Energy Fund dat zich richt op startups die zich bezighouden met de energietransitie. Staatssecretaris Keijzer vindt het goed om te zien dat het vertrouwen in startups groot is, getuige de deelname van pensioenfonds ABP. “Ook ben ik blij dat de fondsen meegroeien met deze tijd – dat zie ik bijvoorbeeld aan het Borskifonds, dat zich richt op vrouwelijk ondernemerschap.”

  • Investeerder CapitalT richt zich op data en software voor onder andere zorg, onderwijs en bedrijfsvoering.
  • Het Rockstart Energy Fund richt zich op startups die zich bezighouden met de energietransitie
  • Het Borskifonds gaat investeren in vrouwelijke ondernemers.
  • Startups met een focus op duurzaamheid kunnen terecht bij Rubio Impact Ventures.
  • Het fonds van LUMO Fund II investeert in de software achter de nieuwste technologieën, bijvoorbeeld AI en Virtual Reality.
  • Percival Participations III is specifiek op zoek naar ondernemers die op basis van een gepatenteerde of beschermde technologie een bedrijf willen laten groeien.

Startups kunnen voor meer informatie en aanvragen terecht bij de fondsen via de website van RVO. Op diezelfde site staat een overzicht van eerder aangekondigde Seed Capital-fondsen die nog aanvragen aannemen.

15 jaar Seed Capital

De Seed Capital-regeling bestaat dit jaar 15 jaar. Sinds 2005 zijn er inmiddels 468 startups van durfkapitaal voorzien door in totaal 87 Seed Capital-fondsen. De totale investering komt op ruim 400 miljoen, waarvan zo’n 197 miljoen afkomstig is van de overheid.