Factsheet Transformatiegelden moet duidelijkheid geven

8 mei 2023
transformatiegelden
Financiën
Nieuws

Zorgorganisaties kunnen transformatiegelden aanvragen bij de zorgverzekeraar voor initiatieven die bijdragen aan passende zorg, toegankelijkheid van de zorg, regionale samenwerking of andere doelstellingen uit het IZA. VWS heeft 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld voor impactvolle zorgtransformaties, om de zorg nu en in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben nu gezamenlijk een factsheet opgesteld waarin het beoordelingskader voor deze gelden wordt toegelicht. In deze factsheet geven de brancheorganisaties een toelichting op transformatiegelden en het beoordelingskader. Daarnaast zijn de belangrijkste criteria op een rij gezet voor het aanvragen van deze gelden.

Factsheet

In deze factsheet worden de belangrijkste punten op een rij gezet voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Zo wordt daarin onder meer duidelijk dat iedere zorgorganisatie een beroep kan doen op de transformatiegelden. Om voor de transformatiegelden in aanmerking te komen, moeten er verschillende voorwaarden worden vervuld. Zo wordt er beoordeeld of de aanvraag voldoende bijdraagt aan de doelen zoals vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Daarnaast moet de aanvraag in samenwerking met alle relevante partijen worden opgesteld, waaronder zorgaanbieders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, gemeenten en patiëntenverenigingen. Het is belangrijk om te benadrukken dat de transformatiegelden geen structurele financiering zijn.

Aanvraag transformatiegelden

Iedere zorgorganisatie kan, zoals gezegd, een aanvraag indienen voor transformatiegelden. Het verdient aanbeveling om bij het opstellen van de aanvraag direct een verzekeraar te betrekken, aangezien zorgverzekeraars bereid zijn om actieve ondersteuning te bieden bij het opstellen van de transformatieplannen.

Het beoordelen van de aanvragen voor transformatiegelden begint met het bepalen of de zorgtransformatie daadwerkelijk impactvol is, door middel van een snelle toets zoals beschreven in de factsheet. De doorlooptijd voor de beoordeling van deze snelle toets door zorgverzekeraars is maximaal vier weken. De beoordeling vindt plaats door de twee zorgverzekeraars die marktleider zijn in de betreffende regio waar het transformatieplan van toepassing is.