Future Internet biedt ongekende kansen bedrijfsleven

do 6 november 2014 - 18:55
theinternet
Innovatie
Nieuws

De Europese Commisie zet zwaar in op FIWARE, een nieuw, op open standaarden en open interfaces gebaseerd, technologieplatform. Belangrijke onderdelen zijn de ontsluiting van (open) data en het “internet of things', waarbij alledaagse apparaten en semi-intelligente systemen onderling met elkaar kunnen communiceren en gegevens kunnen uitwisselen. Met een combinatie van vrij toegankelijke cloudservices, ontwikkelgereedschappen en toegang tot data van overheden, nutsbedrijven en private aanbieders wil de EU bedrijven aanzetten tot het ontwikkelen van nieuwe diensten en applicaties en zo de concurrentiepositie van Europese bedrijven versterken. Om met name kleine en startende bedrijven te stimuleren met FIWARE kennis te maken, stelt de EU via zogeheten accelerator programma's 80 miljoen Euro beschikbaar.

Regio Utrecht neemt voortouw bij uitrol Nederland Het FIWARE

T
echnologieplatform kan worden ingezet om diverse stedelijke en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van werk, milieu, energie, gezondheid, mobiliteit en veiligheid het hoofd te bieden. Bij de ontwikkeling van deze zogeheten smart city toepassingen wil de regio Utrecht een leidende rol spelen. De regio Utrecht heeft een zeer goede uitgangspositie dankzij een grote concentratie aan ICT dienstverleners en innovatieve bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van milieu, zorg, energie en vervoer.

Snelle identificatie
Kansrijke projecten Jan Willem Broekema, domeinmanager Slim bij de Economic Board Utrecht: "Komende week starten we in Utrecht met een FIWARE Smartcity bootcamp (voor info & aanmelding zie http://www.fi-ware.nl. Uiteraard komen de technische mogelijkheden mogelijkheden uitgebreid aan de orde, maar de focus ligt op de businesskansen. Hoe bouw je rondom SmartCity toepassingen een commercieel valide en schaalbare business? Tijdens de bootcamp brengen we ondernemers, ontwikkelaars en EU experts met elkaar in contact.m Experts van EU, verschillende ministeries en vertegenwoordigers van de verschillende accelerator programma's helpen je om je concept scherp te krijgen en af te stemmen op concrete behoeftes vanuit de markt. Kansrijke projecten worden zo snel geïdentificeerd en opgelijnd voor funding en verdere ondersteuning."

Springplank voor MKB en Startups
Het FIWARE accelerator programma dient als springplank en maakt de technologie ook voor kleinere bedrijven toegankelijk. Daadwerkelijke deelname aan zo'n programma stokt echter vaak door onbekendheid met de EU procedures en netwerken. Met de FIWARE SmartCity Bootcamp en de aansluitende opvolging vanuit Colab Diensteninnovatie wil de Economic Board Utrecht deze drempels weg halen en ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties ondersteunen bij de realisatie van innovatieve ICT gerelateerde diensten.

Data grondstof voor innovatieve toepassingen
Iedereen kan nu al experimenteren in het FIWARE LAB. De voorbereidingen zijn gestart om ook in Nederland zo´n LAB-omgeving te creëren en bestaande open databronnen van overheden te ontsluiten. Zo is alle informatie uit de dataportalen van Rotterdam en Amsterdam al toegankelijk vanuit de FIWARE Lab omgeving. Datacollectie en ontsluiting zal één van de speerpunten worden binnen het Nederlandse FIWARE LAB, omdat data de grondstof vormt voor innovatieve nieuwe toepassingen.