Gebruik BeterDichtbij-app groeit, dit jaar sluiten meer ziekenhuizen aan

ma 14 augustus 2017 - 09:31
Nieuws

De BeterDichtbij messaging-app van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) zal nog dit jaar door negen tot tien ziekenhuizen in gebruik genomen zijn. Komend halfjaar wordt het gebruik van de oktober 2016 gelanceerde app ook kwantitatief in kaart gebracht, om aan te tonen op welke manier de app bijdraagt aan vereenvoudiging van communicatie tussen zorgverleners en patiënten, zo vertelt Sander Bijl van BeterDichtbij.

De Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) lanceerde in oktober 2016 de gratis dienst BeterDichtbij bij vier regionale ziekenhuizen: het Röpcke-Zweers Ziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen en het Ziekenhuis Rivierenland Tiel. Het doel van de app is om mensen een veilige en laagdrempelige contactmogelijkheid te bieden met het ziekenhuis in hun regio.

Het gaat veelal om korte medische vragen voor of na een consult, die veel patiënten tussendoor hebben en nu niet of telefonisch stellen. Denk aan vragen over medicatie, symptomen of over onderzoeksuitslagen. Ook niet-patiënten in de regio kunnen BeterDichtbij gebruiken, voor praktische vragen aan het ziekenhuis, bijvoorbeeld over parkeren, bezoektijden en een afspraak. In één regio zijn de huisartsen ook al aangesloten. Deze week melde initiatiefnemer SAZ dat de communicatiedienst BeterDichtbij inmiddels bij zeven regionale ziekenhuizen en omringende huisartsenpraktijken gebruikt.

Doelstelling nog niet gerealiseerd

Bij de lancering was het doel dat de vier pilot ziekenhuizen binnen een jaar gezelschap van nog eens acht ziekenhuizen zouden krijgen. Na 7 maanden zijn er drie ziekenhuizen aan de slag met BeterDichtbij. De eerste huisartsen maken van de app gebruik en een aantal ziekenhuizen bereidt het invoeren van de app voor.

Dit betekent volgens Sander Bijl, mede verantwoordelijk voor de uitrol van BeterDichtbij, echter niet dat de doelstelling niet gerealiseerd wordt. Uiteindelijk is het doel dat alle ruim 30 bij SAZ aangesloten regionale ziekenhuizen de app gaan aanbieden, zo vertelt hij in een interview met ICT&health, misschien ook wel ziekenhuizen buiten de SAZ. “Dit jaar zullen er nog zeker twee ziekenhuizen aansluiten en zeer waarschijnlijk nog een derde. Er is dus wel degelijk sprake van groei, alleen wat meer geleidelijk dan oorspronkelijk gedacht.”

De reden hiervoor is volgens Sander Bijl dat ziekenhuizen weliswaar in theorie de voordelen van de app zien, maar dat het invoeren ervan meer vergt dan de druk op een knop. Intern moet tijd vrijgemaakt worden om artsen en andere medisch specialisten de ruimte te geven aan de slag te gaan met BeterDichtbij. Daarnaast moet er ook een goede promotie plaatsvinden richting patiënten. Een aantal ziekenhuizen dat de app wel wil gebruiken, heeft daarom gekozen voor latere invoering.

Binnen groep aanbieders groeit gebruik

Binnen de groep van zeven ziekenhuizen die de app momenteel aanbieden, groeit het gebruik en het aantal gebruikers wel, stelt Bijl. “Er zijn nu ruim 100 artsen en andere zorgverleners die patiënten via de app op de hoogte stellen van zaken zoals onderzoeksuitslagen en vragen zoals over medicatiegebruik beantwoorden. Verder zijn er bijna 1.500 patiënten die van de app gebruik maken.”

Belangrijker vindt Bijl echter dat het gebruik stijgt. De afgelopen maanden was er elke maand sprake van een groei in het aantal uitgewisselde berichten met ongeveer 10 procent. “Daarbij moet je ook meenemen dat een patiënt soms bij twee of meer zorgverleners in behandeling is. Verder zal het zo zijn dat wanneer een behandeling stopt, de app niet meer actief gebruikt wordt. Er zullen dus patiënten afvallen en weer bij komen.”

Fotofunctie wordt veel gebruikt

Bij de recente aankondiging over nieuwe gebruiksmogelijkheden en functies van BeterDichtbij werd onder meer een bewaarfunctie genoemd, evenals de mogelijkheid om foto’s te versturen. Het merendeel van de berichten is nu nog vooral tekstgebaseerd, maar het aantal berichten met foto’s of andere bijlagen groeit snel.

Bijl: “Momenteel bestaat 80 tot 90 procent van de berichten uit tekstberichten. Artsen versturen echter ook zaken zoals medicatie-overzichten, links naar bijsluiters. Patiënten versturen vaker foto’s. Bijvoorbeeld van eczeem, zodat een dermatoloog eenvoudig kan zien of een fysiek consult nodig is of niet. Of wanneer een patiënt niet meer zeker weet hoe het zit met het gebruik van medicatie en dan een foto stuurt van het desbetreffende doosje. Omdat alles in een beveiligde omgeving gebeurt, kan dit ook allemaal zonder gevaar voor privacyschending.”

Voordelen van bewaarfunctie

Als een behandeling stopt, maar ook gedurende de behandeling, kan alle informatie die is uitgewisseld bekeken worden. Deze bewaarfunctie heeft volgens Bijl in de praktijk meer voordelen. Bij een nieuwe behandeling kan eenvoudig teruggekeken worden wat eerdere vragen en antwoorden waren, of kan een foto opgeroepen worden ter vergelijking. Maar een patiënt kan een bericht ook nog eens rustig nalezen, zodat hij of zij niet weer naar de dokter hoeft te bellen om iets na te vragen. “Het kan vaak heel lang duren voordat iemand dan weer uitsluitsel heeft gekregen.”

Die besparing in tijd is ook een van de belangrijke voordelen, zo hebben gebruikers gemerkt. Er zijn minder onnodige fysieke consulten, terwijl heen-en-weer gebel evenmin nodig is. Een patiënt kan een vraag stellen en de zorgverlener kan wanneer hij of zij even tijd heeft, een antwoord versturen. Volgens Bijl hebben de zorgverleners van de vier pilotziekenhuizen dit teruggekoppeld als een groot winstpunt.

Onderzoek brengt resultaten in kaart

Het komende halfjaar worden alle resultaten van de eerste tien maanden kwantitatief in kaart gebracht, zodat er een goed overzicht komt van de werking en de resultaten van de BeterDichtbij-app. “Er is natuurlijk altijd eerst een leercurve. Die is bij de eerste groep ziekenhuizen wel voorbij. Nu kunnen we goed in kaart brengen wat onder andere het effect is op het aantal telefonische consulten en het aantal fysieke contacten tussen arts en patiënt.”

Gevraagd of de uitkomsten ook gebruikt worden om andere ziekenhuizen te overtuigen van de voordelen van BeterDichtBij, stelt Bijl dat de ziekenhuizen hier zelf ook al veel aan doen. “Er wordt altijd veel informatie uitgewisseld tussen ziekenhuizen en tussen de mensen die daar werkzaam zijn. Een arts die de app gebruikt en daar de voordelen van prijst bij een collega in een ander ziekenhuis is de beste mond-tot-mond reclame die je je kunt wensen.”