Gecontroleerde livegang MedMij in huisartsenpraktijk van start

16 september 2020
Laptop-zoeken-studente
Data
Nieuws

Patiënten van diverse huisartsenpraktijken in Oosterhout en Lent (regio Nijmegen) kunnen binnenkort als eersten in Nederland hun huisartsgegevens verzamelen in een PGO. Dat laat het MedMij-programma weten. In de Gelderse dorpen begint op korte termijn een gecontroleerde livegang (GLG). Met zo’n GLG moet het MedMij Afsprakenstelsel naar de praktijk gebracht worden: een veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverlener en patiënt.

In een gecontroleerde setting tijdens de proef kan een geselecteerde groep patiënten huisartsgegevens ophalen naar hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Bij deze livegang gaat het zelfs om huisarts- én medicatiegegevens bij de apotheek, voor zowel Oosterhout als Lent.

Na afronding van de drie maanden durende gecontroleerde livegangen, blijven de deelnemende huisartsen en apotheken aangesloten op MedMij. Dat betekent dat niet alleen de patiënten die deelnemen aan deze GLG, maar álle patiënten van deze zorgverleners hun gezondheidsgegevens kunnen ophalen in een zelfgekozen PGO.

Dubbele primeur

In drie eerdere GLG’s van PROVES-MedMij, werden alleen medicatiegegevens uitgewisseld. Dat betekent dat Oosterhout en Lent een dubbele primeur hebben. Voor het eerst kunnen er huisartsgegevens opgevraagd worden én het is de eerste keer dat deelnemende patiënten hun gezondheidsgegevens van twee verschillende zorgaanbieders (huisarts en apotheek) kunnen verzamelen in een PGO.

De deelnemende huisartsen zijn:

  • Huisartenpraktijk Oosterhout (Gld).
  • Huisartspraktijk Thermion Lent.
  • Huisartspraktijk Heyendaal.
  • Apotheek De Waal is betrokken met een vestiging in Oosterhout en Lent.

De huisartspraktijken gaan gegevens uitwisselen vanuit bronsysteem TransHis, van leverancier Orfeus. De apotheekgegevens komen uit het bronsysteem CGM. LSP+ treedt voor alle zorgverleners op als DVZA. Drimpy en Medxpert als PGO-aanbieders bij de gecontroleerde livegang betrokken.

PROVES is een programma dat op verzoek van MedMij de werking van MedMij in de praktijk toetst met Proof of Concepts en gecontroleerde livegangen. In een gecontroleerde livegang (GLG) worden echte gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de PGO van een geselecteerde groep patiënten uitgewisseld op de MedMij-manier.

Nieuwe oproep voor livegang

MedMij liet eerder in september weten dat het nog altijd nieuwe deelnemers zoekt voor een gecontroleerde livegang waarbij gezondheidsgegevens uitgewisseld worden tussen een zorgaanbieder en patiënten/cliënten met behulp van een PGO. Het gaat om coalities van zorgaanbieders, PGO-leveranciers en leveranciers in de rol van Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) die voor een specifieke groep patiënten/cliënten gegevens willen gaan ontsluiten naar de PGO, conform MedMij.

De zorgverleners uit de drie eerdere gecontroleerde livegangen (GLG’s) geven aan dat de aanpak van PROVES-MedMij helpt om breder te kijken dan techniek en juist ook vanuit patiënt en zorgverlener ervaring op te doen. Daarnaast helpt het ook om bij vraagstukken over MedMij gebruik te kunnen maken van expertise binnen PROVES-MedMij.

De geboden ondersteuning bestaat uit financiële ondersteuning voor de inzet van projectleiding en een natura-bijdrage in de vorm van inhoudelijke begeleiding van de projectorganisatie (architectuur en juridisch) en patiënt- en zorgverlenersbijeenkomsten. Hierbij is de coalitie in de lead voor wat betreft de uitvoering, maar biedt PROVES-MedMij ondersteuning bij de realisatie op basis van geleerde best practices.

Afgelopen mei deed MedMij een eerste oproep aan zorgaanbieders om zich aan te melden voor nieuwe gecontroleerde livegangen van PROVES en MedMij in 2020. In juli bleek dat 14 zorgaanbieders zich daarvoor aangemeld hebben. Potentiële deelnemers voor nieuwe gecontroleerde livegangen die met name gezocht werden, waren ook destijds coalities van zorgaanbieders; PGO-leveranciers en leveranciers in de rol van Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA). Bij een gecontroleerde livegang wordt het MedMij Afsprakenstelsel voor een periode van drie maanden gecontroleerd naar de praktijk uitgerold.

Uitwisseling medicatiegegevens

Eind vorig jaar, begin dit jaar vonden al drie gecontroleerde livegangen plaatsgevonden, in Asten, Utrecht en Zoetermeer. Het betrof GLG's waarbij een geselecteerde groep patiënten medicatiegegevens uitwisselde met deelnemende apotheken. De ervaringen die daar opgedaan zijn, zullen worden gebruikt om, waar nodig, het proces verder te optimaliseren en/of verbeteren. Daarnaast moeten de praktijkproeven ook meer inzicht geven in de gebruikerservaringen van zowel patiënten als zorgverleners.

De eerste gecontroleerde livegangen voor het MedMij Afsprakenstelsel vonden eind 2018 plaats.