Gemeente Helmond, KPN werken aan zelfstandig thuis wonen demente ouderen

9 oktober 2017
Nieuws
Reden voor de samenwerking tussen KPN en het gemeentebestuur van Helmond is een combinatie van factoren: het aantal ouderen met dementie neemt toe en de bezetting bij zorgaanbieders neemt juist verder af. Met de pilot willen de Gemeente Helmond en KPN dan ook onderzoeken welke slimme ICT-oplossingen er aan kunnen bijdragen dat deze kwetsbare zorgbehoevende groep wordt ondersteund om langer en veilig zelfstandig thuis te wonen.

Combinatie leefstijlmonitoring, persoonsalarmering

In de pilot is gekozen voor een combinatie van leefstijlmonitoring en persoonsalarmering. Het plaatsen van met internet verbonden sensoren binnen de leefomgeving van de ouderen moet helpen om inzicht te geven in leefpatronen en kan mogelijke afwijkingen van deze patronen direct signaleren. Onderzoek van Vilans heeft al eerder aangetoond dat de inzet van sensors voor leefstijlmonitoring bij kan dragen aan ontlasting van mantelzorgers. De sensoren registreren de bewegingen van de bewoner in huis en het monitoringssysteem stelt bij afwijkend gedrag de mantelzorger op de hoogte via een bericht in een app. Verder is het met persoonsalarmering voor de bewoner mogelijk om via een alarmknop direct met zijn of haar mantelzorger in contact te treden via een spreek-luister verbinding - zowel thuis als onderweg.

KPN breidt verder uit in zorg

KPN heeft de afgelopen jaren zijn activiteiten op het gebied van digitale gezondheid geleidelijk uitgebreid, zoals met de communicatietool ZorgMessenger en de KPN Zorgcloud voor beveiligde communicatie. Zo nam KPN Ventures, de investeringsdochter van de Nederlandse operator KPN, afgelopen april een belang in Sensara, een Rotterdamse ontwikkelaar van een intelligent alarmeringssysteem voor preventieve ouderenzorg. Sensara combineert slimme sensoren met intelligente zelflerende software die continu in huis of in een zorginstelling het dagelijkse activiteitenpatroon registreren, zorgverleners en familieleden attenderen op ongebruikelijke situaties en alarm slaan als er iets mis is.  Het bedrijf is in 2013 ontstaan als afsplitsing van onderzoeksinstituut TNO om met de opgedane wetenschappelijke kennis producten voor de zorgmarkt en de particulieren markt te maken. Op het gebied van monitoren op afstand biedt KPN een dienst waarmee patiënten thuis een ECG kunnen krijgen of zelf kunnen afnemen om die te delen met zorgprofessionals. Dit spaart reistijd en tijd die anders opgaat aan routinecontroles. Zo’n 2.200 huisartsen gebruiken deze dienst al, waarmee op jaarbasis zo’n 14.000 ECG’s gemaakt worden. Voortbordurend hierop heeft de operator een belang genomen in het Duitse Personal Medsystems GmbH. Dat heeft in samenwerking met cardiologen een set CardioSecur elektrodes ontwikkeld die een hartpatiënt zelf of met wat assistentie op de borst kan plakken om een elektrocardiogram (ECG) te maken. De set is dan ook bedoeld voor de thuissituatie.