GGD Contact-app wordt gefaseerd ingevoerd

15 januari 2021
corona-test-2
Overheid
Nieuws

VWS zal samen met de GGD’s de app GGD Contact stap voor stap invoeren. De gefaseerde aanpak begint met een praktijktest. De eerste praktijktesten voor de app die bron- en contactonderzoek (BCO) moet ondersteunen, zijn al gestart in Rotterdam-Rijnmond en West-Brabant. Dat laat minister Hugo de Jonge (VWS) weten in de Kamerbrief over de stand van zaken Covid-19 van eerder deze week.

De praktijktesten houdt in dat GGD-medewerkers in deze regio’s bij het opstarten van het bron- en contactonderzoek de besmette persoon zullen vragen om de GGD Contact-app te gebruiken om de correcte contactgegevens van hun nauwe contacten aan te leveren. Hiermee moet de kans op fouten in gegevensoverdracht kleiner worden en kan het vervolgproces sneller in gang worden gezet.

Kinderziektes GGD Contact opsporen

De praktijktest biedt volgens minister de Jonge de mogelijkheid om eventuele kinderziekten in de digitale oplossing te signaleren en op te lossen. Daarnaast geeft het de ruimte om het werken met GGD Contact te verenigen met de bestaande werkprocessen en medewerkers te trainen in het gebruik.

Voor de training worden onder meer gebruikersondersteuning en e-learning ingezet. Ook is er een aparte helpdesk voor mensen die vragen hebben over het gebruik van de app. De komende tijd zal de praktijktest worden uitgebreid naar nog drie regio’s, te weten Gooi en Vechtstreek, Twente en Zuid-Limburg.

Slimmer, efficiënter BCO

In de Kamerbrief van 17 november over de aanpak van Covid-19 schreef de bewindsman al dat de GGD met de GGD Contact app en het BCO-portaal kwam: digitale tools om het BCO-onderzoek slimmer en efficiënter uit te voeren.

De GGD Contact app is bedoeld voor iedereen die besmet is met het coronavirus, of wacht op een testuitslag waarvan de kans groot is dat deze positief uitvalt. Het BCO-portaal zal worden gebruikt door de medewerkers van de 25 GGD’en voor de registratie van alle informatie uit bron- en contactonderzoeken.

Het goed uitvoeren van BCO kost vooral veel mankracht. De GGD’en leiden daarom wekelijks nieuwe mensen op die deze taak kunnen uitvoeren. Met de digitale tools die nu ontwikkeld zijn wordt de capaciteit voor het uitvoeren van BCO verder vergroot.

Geen kritieke risico’s CoronaMelder

De Jonge schrijft ook dat hij mogelijke risico’s voor de informatiebeveiliging en privacybescherming inzake de CoronaMelder-app intensief zal bewaken en onderzoeken. Op zijn verzoek heeft het IT Audit en adviesbureau Noordbeek onderzoek uitgevoerd op deze aspecten van de app. Hiertoe hebben zij onder andere de hardware en backend-omgeving beoordeeld. De bevindingen tonen ook nu geen kritieke risico’s aan. wel zijn er enkele aanbevelingen die de bewindsman zal overnemen.
.
Omwille van het waarborgen van randvoorwaarden die De Jonge bij de ontwikkeling van de app op onder andere privacy-gebied heeft gesteld, begint op 20 januari om 13.37 uur een bug bounty-programma om de IT-community uit te dagen mogelijke fouten in de app op te sporen. Details hierover worden in de aankomende week bekend gemaakt op de website coronamelder.nl.

Tot slot meldt De Jonge dat er sinds de start van het meldpunt Misbruik CoronaMelder negen vragen zijn binnengekomen, waarvan één melding van mogelijk misbruik van de app. Deze melding is doorgezet naar de Inspectie SZW. Op 12 oktober is het meldpunt van start gegaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zodat burgers direct en indirect misbruik van de app op eenvoudige wijze kunnen doen. Vormen van misbruik zijn direct onder meer het vragen naar inzage in de app of het dwingen tot installatie, maar indirect ook het gebruiken van een gezagsverhouding of het bieden van financieel voor- of nadeel bij gebruik van CoronaMelder.