MedMij en Thuisarts.nl bundelen krachten

ma 1 juli 2024 - 13:00
Apps
Nieuws

Gebruikers van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) kunnen voortaan via hun PGO-app of website relevante informatie en uitleg van Thuisarts.nl vinden bij specifieke diagnoses of klachten. Stichting MedMij en Thuisarts.nl stellen namelijk de Thuisarts-koppeling beschikbaar aan MedMij-gecertificeerde PGO’s. Zo wordt de Thuisarts-content in de PGO’s beschikbaar gesteld.

Middels de koppeling is het ook mogelijk om keuzehulpen of checklisten en andere persoonsgerichte informatie vanuit Thuisarts.nl op te slaan en binnen de beveiligde PGO-omgeving delen met een huisarts of medisch specialist - mits deze functionaliteit beschikbaar is in de PGO. Stichting MedMij en Thuisarts.nl spreken over een ‘belangrijke stap’ in het vergroten van het nut en de impact van PGO’s.

Implementatie koppeling

Vooralsnog hebben zeven MedMij-gecertificeerde PGO-aanbieders - Digi.me, Ivido, Medxpert, Selfcare, Spreekuur.nl, Uw Zorg Online en Zodos - hun interesse kenbaar gemaakt om de komende tijd bovengenoemde koppeling in hun PGO te implementeren. Hoe zij dit doen, moeten ze zelf bepalen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de toevoeging van een ‘i’ aan een aandoening, waarop geklikt kan worden waarna de toelichting van Thuisarts.nl volgt. Een andere optie is een zoekwidget, zodat op elk gewenst moment een uitleg in de PGO opgevraagd kan worden. Thuisarts.nl kan PGO-leveranciers helpen met het inzichtelijk maken van de opties.

Context, begrijpelijke taal

De overeenkomst tussen Thuisarts.nl en Stichting MedMij is afgelopen week getekend. Directeur-bestuurder Marc van Dijk stelt blij te zijn met de samenwerking. “Het primaire doel van MedMij is om burgers regie over hun gezondheidsgegevens te geven door inzage in hun dossier via een persoonlijke gezondheidsomgeving. Context en begrijpelijke taal is hiervoor cruciaal, en de koppeling met Thuisarts.nl vergroot dat inzicht.” Momenteel zijn er volgens MedMij ruim 800.000 PGO-gebruikers, tegen ruim 490.000 eind 2023.

De directeur van Thuisarts.nl, Swanet Woldhuis, benadrukt dat de samenwerking met MedMij in lijn is met de doelstellingen van Thuisarts.nl om betrouwbare informatie over ziekte, gezondheid en leefstijl zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk te maken. “Aanwezig zijn daar waar de doelgroep is, op het juiste moment en in de juiste context, vergroot de positieve impact van Thuisarts.nl op de zorg en de maatschappij.”

Over MedMij en Thuisarts

Thuisarts.nl is een onafhankelijke publiekswebsite die betrouwbare en toegankelijke informatie over gezondheid en ziekte wil bieden. Thuisarts.nl wordt ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland. De informatie van Thuisarts wordt de komende jaren domeinoverstijgend geïntegreerd binnen het zorglandschap.

Stichting MedMij beheert het gelijknamige afsprakenstelsel voor het veilig uitwisselen van medische gegevens tussen zorgaanbieders en PGO’s. Een PGO is een app of website om medische gegevens in op te slaan of zelf gemeten gezondheidsgegevens. Zo is het mogelijk voor mensen om op een veilige manier een kopie van medische gegevens in hun PGO te zetten.