GGz Centraal inventariseert zorgbehoeften met online cliëntenpanel

6 juli 2017
Nieuws

GGz Centraal heeft naar eigen zeggen als eerste ggz-instelling de beschikking over een online-cliëntenpanel. Het lanceren van dit online cliëntenpanel is een initiatief van de centrale cliëntenraad en de raad van bestuur van GGz Centraal.

Het Cliëntenpanel voorziet volgens GGz Centraal in de behoefte om de stem van de cliënt in de hele organisatie te laten weerklinken. In het cliëntenpanel worden bijvoorbeeld (nieuwe) initiatieven binnen GGz Centraal getoetst.

Met hun deelname helpen de leden van het cliëntenpanel de kwaliteit van zorg binnen GGz Centraal te verbeteren. Ook wordt het cliëntenpanel ingezet om kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief verder vorm te geven. Cliënten van GGz Centraal kunnen zich voor dit panel aanmelden via de website van GGz Centraal.

Door het verder ambulantiseren en de rol van de specialistische GGZ, wordt het steeds lastiger voor de cliëntenraad om de cliënt te ontmoeten, raadplegen of te betrekken bij ontwikkelingen binnen GGz Centraal. De inzet van een online cliëntenpanel is hiervoor een innovatieve oplossing en voor zover de zorgaanbieder weet het eerste online panel in de GGZ.

Aantal digitale zorgprojecten

GGz Centraal is een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land. Het werkgebied strekt zich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. Er wordt samengewerkt met algemene ziekenhuizen, forensische psychiatrie, verslavingszorg en gemeenten.

De organisatie heeft een aantal projecten lopen waarbij digitale technologie ondersteunend, naast het online cliëntenpanel: 
  • E-health medicatiemodule: Met de te ontwikkelen e-health-medicatiemodule kunnen we voor- en nametingen van medicatie-effecten, klachten, gedrag en bijwerkingen eenvoudig registreren in de e-health omgeving mijnggzcentraal.nl.
  • Flevomiind: Het project bestaat uit het creëren van een Near Real Life behandelcommunity voor deeltijdcliënten van de afdeling ouderen in Flevoland. In deze behandelcommunity wordt begeleiding op afstand verleend. Het project is een samenwerking tussen GGz Centraal, Yooom en het CMO, mede gefinancierd door een subsidie van ZonMw.
  • Virtual reality project Emerhese: In deze pilot zullen wij onderzoeken of de veelbelovende Virtual Reality Exposure Therapie ook past bij volwassen patiënten met een autisme spectrumstoornis, die óók last hebben van een angststoornis.