Google wil medische gegevens gaan bundelen

6 maart 2018
Google-healthrecord
Databeschikbaarheid
Nieuws

Google is al één van de grootste technologieconcerns wereldwijd, met dankzij de zoekmachine-activiteiten hebben zij toegang tot een enorme hoeveelheid informatie. Nu gezondheid en welzijn steeds meer een verdienmodel lijkt te worden voor technologie-aanbieders, neemt Google ook hier serieuze stappen om een groot aandeel te verkrijgen. Het doel: bundelen van medische informatie.

Google heeft overigens, net zoals technologieconcern Apple, vanuit de eigen kernactiviteiten al meer stappen gezet richting gezondheidszorg. Het concern is met dochters Verily en DeepMind actief op het gebied van wetenschappelijk en toegepast onderzoek in healthcare en life sciences. De zoekmachine is in de VS ingezet om onder meer mensen met een depressie en PTSS op te sporen en te informeren over waar ze hulp kunnen zoeken.

Aggregeren medische informatie

Nu wil de onderneming actief worden op het gebied van medische informatie, schrijft CNBC. Om preciezer te zijn, het wil bedrijven en particulieren helpen met het aggregeren van deze informatie. Dat kunnen laboratoriumuitslagen zijn, medische gegevens of beeldmateriaal van scans. Al deze gegevens – voor zover al digitaal opgeslagen – zijn nu verspreid over allerlei systemen in de eerste tot en met de derde lijn. Het is, zoals bekend, een enorme en vaak vergeefse zoektocht om alle gegevens bij elkaar te krijgen. Dat leidt tot duplicatie, dubbele onderzoeken en procedures. Het gevolg: extra kosten en een extra tijdsinvestering voor patiënten, artsen en andere zorgprofessionals. Bovendien kunnen gaten in medische informatie over een patiënt tot gevaarlijke situaties leiden – bijvoorbeeld een allergie van een patiënt voor bepaalde soorten antibiotica. In Nederland wees FMS-voorzitter Marcel Daniels recentelijk nog op dergelijke gevaren.

Samenwerking met ziekenhuispartners

Google Cloud wil nu een nieuwe API (application programming interface) inzetten dat in staat moet zijn om belangrijke medische informatie uit allerlei bronnen te bundelen – ook al iets waar Apple mee bezig is. Volgens Greg Moore, Google Cloud's vice president health care, zijn er al diverse ziekenhuispartners voor het eerste pilotprogramma, waaronder de prestigieuze Stanford School of Medicine. Moore, zelf een dokter met een achtergrond in informatica, stelt dat toegang tot de juiste informatie op het juiste moment een enorme impact kan hebben op een behandeling. Hij noemt het van vitaal belang om deze informatie bij patiënten, zorgverleners en zorgaanbieders te krijgen. Google wil daarvoor zijn cloud-infrastructuur inzetten. Daarbij komt het onder meer Microsoft (Azure) en Amazon (Amazon Web Services) tegen, die ook de gezondheidszorg ontdekt hebben als een van de weinige sectoren die nog druk in de overgang naar de cloud zit. Waar Google vanuit zijn cloudaanbod en technologiepartners werkt, is Apple vooral bezig met het in het midden zetten van de patiënt. Het kondigde recent aan dat het via de iPhone mensen overal en altijd toegang wil geven tot hun medische gegevens.

Sector helpen met volgende stap

Google heeft op dit gebied een eerdere poging gewaagd met Google Health, in 2011 stopgezet. Dat was onder meer geen succes omdat op dat moment nog veel medische informatie niet digitaal beschikbaar was. Inmiddels is dit wel het geval en is de grootste hobbel nog dat de informatie over veel systemen verspreid staat die onderling niet verbonden zijn of met uiteenlopende definities werken. “We willen de sector hier helpen om de volgende stap te zetten,” aldus Moore.