Groeiende groep leveranciers biedt veilige mail in zorg

17 september 2020
Laptop-man-vrouw
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Vijf leveranciers van oplossingen voor veilige mail in de zorg zijn inmiddels NTA 751-gecertificeerd. Het gaat om Cryptshare, Enovation, SecuMailer, SmartLockr en ZIVVER. Zij hebben onlangs het NTA 7516 certificaat in ontvangst mogen nemen. Hiermee zijn volgens het Informatieberaad Zorg nieuwe stappen gezet richting het veilig, direct en makkelijk uitwisselen van medische gegevens via de mail.

De vijf leveranciers hebben het bij het certificaat behorende NCS 7516 certificatieschema succesvol doorlopen. Hun producten voldoen daarmee aan de eisen van veilige mail in kader van de norm NTA 7516. Veiligheid, gebruikersvriendelijkheid, transparantie en interoperabiliteit stonden bij de audits centraal. ZIVVER was in juni de eerste deelnemer die het certificaat binnenhaalde.

Veilige mail zonder beperkingen

Zorgaanbieders die één van de oplossingen van bovengenoemde leveranciers inzetten, kunnen nu met behulp van de producten van de gecertificeerde leveranciers zonder beperking berichten naar elkaar verzenden, ontvangen of lezen. Dit voorkomt omslachtige beveiligingstoepassingen, zonder dat de veiligheid in geding komt.

Tijdens een digitale bijeenkomst sprak Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS, zijn dank uit aan de leveranciers. Hij gaf daarbij aan dat informatieoverdracht in de zorg wordt mede door hun bijdrage veiliger.

De gecertificeerde leveranciers mogen het kenmerk NTA 7516 voeren in hun uitingen. Hiermee zijn zij herkenbaar voor organisaties die op zoek zijn naar producten voor veilig mailen, waarmee ook deze organisaties kunnen voldoen aan de NTA 7615. Naar verwachting behalen de komende maanden nog diverse andere aan het project Veilige Mail deelnemende leveranciers het kenmerk.

Belang van veilige communicatie

Het project Veilige mail, dat ten grondslag ligt aan de NTA 751-norm, ging een kleine twee jaar geleden van start. Het Informatieberaad vond (en vindt) het namelijk van groot belang om veilig en gebruikersvriendelijk mailen in de zorg mogelijk te maken. In december 2018 committeerde een kopgroep van leveranciers van mail- en vergelijkbare communicatie-oplossingen zich aan het project. Vorig jaar mei werd de NTA-norm gepubliceerd.

Nu is de praktijk nog vaak dat onder andere patiëntgegevens nog niet veilig worden gemaild, terwijl de zorgsector hier wel behoefte aan heeft. Vaak wordt er daarom nog altijd gefaxt. Daarnaast kan de gebruiksvriendelijkheid van beschikbare oplossingen beter en moet eindgebruikers duidelijk worden welke oplossing voor welk soort informatie het beste geschikt is.