Grote afname spoedhulp hartpatiënten door telemonitoring

10 mei 2019
Hartwacht-FocusCura
Onderzoek
Nieuws

Het gebruik van telemonitoringdienst Hartwacht door patiënten met chronische hartproblemen leidt tot een forse afname van het aantal verpleegdagen, spoedritten en vooral bezoeken aan de spoedeisende hulp (70%). Dat blijkt uit onderzoek onder patiënten die de dienst al langer dan een jaar gebruiken. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis spreekt over indrukwekkende resultaten.

Verzekerden van Zilveren Kruis krijgen Hartwacht sinds 2016 op medisch voorschrift vergoed. De organisatie ziet e-health toepassingen zoals telemonitoring voor chronische aandoeningen (zoals COPD, IBD) als een belangrijk onderdeel van ‘Juiste zorg op de juiste plek’, een ambitie die het deelt met andere verzekeraars, zorgaanbieders en de overheid’. In veel gevallen betreft deze ambitie verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie.

Sinds de introductie van Hartwacht voor patiënten met chronische hartproblemen in 2016 maken meer dan 500 verzekerden van Zilveren Kruis gebruik van HartWacht. 128 van hen (25%) gebruiken HartWacht meer dan een jaar. Van hen is het zorggebruik vergeleken van de 12 maanden voorafgaand aan telemonitoring met de 12 maanden die hier op volgen.

Grote afname gebruik zorg

De eerste onderzoeksresultaten laten een grote afname van het gebruik van zorg zien, vertelt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: "We waren al overtuigd dat telemonitoring bijdraagt aan de eigen regie en kwaliteit van leven. Nu blijkt dat voor onze verzekerden ook nog eens gepaard te gaan met minder opnames, spoedbezoeken en ambulanceritten."

Bij de onderzochte groep patiënten is een forse afname in het aantal verpleegdagen, aantal spoedritten én aantal SEH-bezoeken te zien ten opzichte van het jaar voorafgaand aan de begeleiding met HartWacht:

  • Het aantal verpleegdagen is afgenomen met meer dan 40 procent.
  • Het aantal spoedritten met de ambulance is in een jaar tijd afgenomen met 30 procent.
  • De grootste daling is te zien in het aantal SEH-bezoeken: 70 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

HartWacht is een gezamenlijk initiatief van Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en het Nederlandse FocusCura. Het aantal deelnemers groeit gestaag. Vorige maand ontving HartWacht de VBHC Prize voor samenwerking. Igor Tulevski, cardioloog en medeoprichter CCN, noemt dit een “prachtige beloning voor het dagelijks verhogen van de kwaliteit van leven voor patiënten en het verlagen van zorgkosten.”

Verlaging hypertensie door Hartwacht

Begin 2018 bleek uit eerder onderzoek dat 64 procent van de hypertensie patiënten die Hartwacht gebruiken, hun te hoge bloeddruk in drie maanden omlaag kregen. Destijds maakten enkele honderden mensen gebruik van de dienst, die onder meer landelijk wordt aangeboden via CCN. De eerste resultaten bij bijna twee derde van de gebruikers waren volgens de betrokken partijen toen ook al indrukwekkend. Ook het gevoel van zelfmanagement bij de patiënten zou steeds verder toenemen.

Hartwacht is er voor patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen en resistente hypertensie. Voor deze drie groepen meet CCN de klinische effecten en effecten op de kwaliteit van leven van de inzet van Hartwacht bij verzekerden van Zilveren Kruis structureel gemeten. Patiënten doen zelf thuis metingen en hun cardioloog kijkt op afstand mee.

Met de cVitals-app van FocusCura kunnen patiënten waarden als bloeddruk en hartslag monitoren en naar een cardioloog sturen. Zodra de waarden van de patiënt afwijken, is het mogelijk op afstand hulp te verlenen – zoals de voorgeschreven medicatie aanpassen – waardoor erger wordt voorkomen. Volgens Daan Dohmen, oprichter van FocusCura en nu actief bij de afgesplitste onderneming Luscii, is thuismeten de pilotfase inmiddels ontgroeid. Bewijs voor de werking is er voldoende en integratie met EPD’s is mogelijk, stelde hij vorig jaar in een interview met ICT&health.

Stimuleren telemonitoring

Zorgverzekeraars zetten steeds meer in op innovatieve zorgpaden om zo zorgkosten te drukken en zorgkwaliteit te verbeteren. VGZ doet dit via het programma Zinnig Zorg. Behalve Hartwacht stimuleert Zilveren Kruis ook het gebruik van telemonitoring voor chronische aandoeningen zoals maag-darmziekten (MijnIBDCoach). Collega-verzekeraar Menzis doet dit onder meer voor longziekten (COPD InBeeld). COPD InBeeld won in 2018 de VHBC Primary Care Award.

Eerder dit jaar stelden Zilveren Kruis en zorgverzekeraar CZ dat ze het gebruik van online behandelingen in de ggz willen stimuleren om zo wachtlijsten terug te dringen. Ook dit valt onder ambities zoals ‘Juiste zorg op de juiste plek’ en meer regie voor de patiënt. Daarnaast moeten de zorgkosten teruggedrongen worden middels digitale toepassingen.