Health Tools Interoperability (HTI) nu kandidaat-bouwsteen

vr 17 december 2021 - 11:42
smartphone-vrouw-zoeken-binnen
eHealth
Nieuws

De afsprakenset Health Tools Interoperability (HTI) wordt toegelaten als kandidaat-bouwsteen van het duurzaam informatiestelsel Zorg. Dat laat het Informatieberaad Zorg weten. HTI maakt het makkelijker om met verschillende e-health modules te werken zonder steeds opnieuw persoonsgegevens te moeten delen. Het besluit over het opnemen van de HTI-set is genomen tijdens de Informatieberaad Zorg vergadering van 6 december 2021.

In augustus dit jaar begon de open consultatie van de HTI-set. Stichting Beter met Elkaar heeft de set ontwikkeld en verschillende leveranciers hebben de standaard al in gebruik genomen. Tot en met maandag 4 oktober 2021 was het mogelijk om reacties door te geven. De kernvraag van de open consultatie is: komt HTI tegemoet aan de wensen en eisen van het zorgveld en voldoet het aan de behoefte? Na de consultatie moest het Informatieberaad Zorg besluiten over toelating van HTI als (kandidaat)bouwsteen in het duurzaam informatiestelsel van de zorg. Dat is nu gebeurd.

Technische standaard

HTI is een technische standaard waarmee leveranciers van e-health-modules kunnen integreren met zorgplatformen zonder persoonsgegevens te delen. Zorgconsumenten kunnen met behulp van HTI anoniem gebruik maken van alle mogelijkheden die de websites en programma’s bieden en hoeven niet iedere keer opnieuw aan te melden, mailadressen of wachtwoorden te onthouden.

Maarten Klomp, voorzitter GROZzerdam Vitaal in Brainport, vertelt namens Stichting Beter met Elkaar hoe HTI past in de beweging naar netwerkzorg, preventie, gezondheid en passende zorg. “Het is een open source standaard die het publieke domein veilig kan verbinden met het zorgdomein.” Het is van belang beargumenteert Klomp, dat er afspraken komen over standaardisatie tussen het publieke en het zorgdomein. Die zijn er nog niet.”

Meer keuzevrijheid, controle

De afsprakenset werkt samen met andere technische open standaarden, zoals HL7 FHIR om samen te werken met hulpverleners in de gezondheidszorg, IRMA of DigiD voor online identificeren en Solid om data op te slaan in een persoonlijke kluis. HTI biedt zorgconsumenten meer keuzevrijheid en controle over hun eigen persoonlijke informatie en er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor gegevensuitwisseling tussen open en beveiligde werelden.

HTI heeft, omdat het in een startup-fase zit nog een te lage adoptiegraad in de zorg om als volwaardige bouwsteen op te nemen. Als de adoptiegraad stijgt, HTI in de scale-up fase terechtkomt en het bijvoorbeeld geïntegreerd is met Smart on FHIR, zou HTI als volwaardige bouwsteen, of als onderdeel van een grotere bouwsteen, vastgesteld kunnen worden.

Ervaring met HTI in proeftuinen

In een aantal proeftuinen is al wel ervaring opgedaan met het samenstellen van e-health modules die via de afsprakenset toegang gekregen kon worden. Deze platformen zijn onder meer Buurtplein Achtste Barrier Eindhoven, Oostvoorelkaar Utrecht, LekkerinjevelAmsterdam. HTI is ingebouwd om het platform te koppen met e-health aanbieders.

Als het Informatieberaad zorg een bouwsteen als kandidaat-bouwsteen aanwijst, heeft dat een richtinggevend karakter, een aanbeveling om deze bouwsteen te gebruiken. In het Informatieberaad Zorg werken zorgpartijen en het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport samen aan een duurzaam informatiestelsel.