Hoe HIPS bijdraagt aan efficiënt samenwerken in de zorg; in gesprek met...

do 24 augustus 2023 - 10:00
Doctor with Medical Healthcare Graphic in Hospital
Samenwerking
Blog

… Jos Hendrikx, Clinical Data Scientist & Epidemioloog en André Klappe, beleidsadviseur bij Santeon over het dataplatform van Santeon, Health Intelligence Platform (HIPS). Een uniek dataplatform met een helder doel: eenduidig en gestructureerd data verzamelen en vergelijken tussen de Santeon ziekenhuizen, om waardegedreven zorg te ondersteunen. Maar waarom heeft Santeon besloten om een platform te ontwikkelen, hoe zijn ze te werk gegaan en welke resultaten heeft dat tot dusverre gebracht? In dit eerste blog, die onderdeel uitmaakt van een blogserie, vertellen Jos en André over het ontstaan van HIPS.

HIPS ontstond als reactie op de inefficiëntie van het bestaande proces waarin elk Santeon ziekenhuis lokaal gegevens verwerkte en handmatig informatie naar een centrale locatie stuurde. De ziekenhuisdata was in ieder ziekenhuis op een andere manier opgeslagen, niet goed beschikbaar en ook niet goed vergelijkbaar. Hierdoor was het lastig om de kwaliteit van zorg te vergelijken, laat staan te verbeteren. Jos geeft aan dat er grote behoefte was aan een eenduidig informatiemodel.

Foutgevoelig proces

“Elk ziekenhuis had zijn eigen manier van rekenen en de data was verschillend interpreteerbaar. Dit maakte het proces foutgevoelig. We bedachten dat het handiger zou zijn als alle berekeningen in de zeven Santeon ziekenhuizen hetzelfde werden gedaan. Dit zou het proces al veel efficiënter maken.”

Hoe moest dat proces er dan uit komen te zien? Want om te zorgen dat zeven ziekenhuizen data op dezelfde manier aanleveren en dat die data (centraal) eenduidig verwerkt worden, is erg complex.

“HIPS is te vergelijken met een olieraffinaderij”, vervolgt Jos. “De dataontsluiting is eigenlijk het ophalen van de olie. Net als met ruwe olie, heb je ook voor data een pijplijn nodig om deze op te halen. En net als ruwe olie die wordt verwerkt tot benzine of diesel in de raffinaderij, verwerken wij data middels analyses tot waardevolle inzichten. Die twee stappen, het ophalen van de data én het verwerken hiervan, en dat op een eenduidige en schaalbare manier doen. Dat is eigenlijk ook wat HIPS doet.”

Uitgangspunten van HIPS

Voordat het team begon met de ontwikkeling van HIPS, zijn er duidelijke uitgangspunten bepaald. Zo werd bepaald dat we binnen HIPS werken met doelgebonden datasets en het platform zoveel mogelijk moet aansluiten bij (inter)nationale standaarden, voor optimale samenwerking. Ook de infrastructuur van de ziekenhuizen en HIPS moet natuurlijk goed op elkaar aansluiten.

Om het platform schaalbaar te maken wordt er samengewerkt vanuit het principe ‘1 keer ontwikkelen, 7 keer toepassen’. De kosten en inspanningen zijn zo minimaal en de output is maximaal.

Belangrijke succesfactor

Een belangrijke succesfactor van de realisatie van het in 2022 gelanceerde HIPS is de samenwerking tussen verschillende stakeholders. Vanuit alle ziekenhuizen werken data-analisten, medisch specialisten en IT-specialisten nauw samen om het project te laten slagen. Om dit te realiseren is het HIPS team samengekomen om van elkaar te leren en vorm te geven aan het gezamenlijke platform. Jos en André organiseerden samen met de stakeholders, een werksessie om tot een heldere basis te komen.

“Tijdens een driedaagse in Nijkerk hebben we de behoeften van alle stakeholders in kaart gebracht”, vertelt André. “Door open te zijn naar elkaar, kennis uit te wisselen en samen beslissingen te maken over het te hanteren informatiemodel, werd de basis gelegd van het platform. Het was bijzonder om dit zo met elkaar te doen.”

De basis van HIPS

De basis van HIPS wordt gevormd door het Santeon Informatie Model (SIM), dat gebaseerd is op de Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB). Lokaal ontsloten data wordt hiernaar getransformeerd, wat ook lokaal gebeurt. Dit zorgt ervoor dat we allemaal dezelfde taal en techniek gebruiken en het zorgt bovendien voor een gestandaardiseerde en uniforme structuur om informatie uit te wisselen.

“Het bijzondere aan HIPS is dat het niet bij een idee en 'droom’ is gebleven. We zijn het platform daadwerkelijk gaan maken en inrichten. We zijn in totaal een jaar bezig geweest om alle klokken gelijk te zetten en nu HIPS staat, blijven we optimaliseren voor het beste resultaat”, vertelt André trots.

Het resultaat

Leren en verbeteren is een belangrijk aspect binnen Santeon en het verbeterprogramma Samen Beter, dat is gebaseerd op de waardegedreven zorg methodiek. De eerste Samen Beter aandoeningen waarvoor automatisch data werd verzameld en vergeleken waren borstkanker en heupartrose. Uiteindelijk is het bedoeling dat de data van alle Samen Beter aandoeningen via HIPS verwerkt worden. Jos: “we maken hierbij gebruik van interactieve dashboards, die gemaakt worden door lokale data-analisten. Deze zorgen ervoor dat zorgprofessionals continu de zorg kunnen evalueren en de kwaliteit ervan kunnen verbeteren.”

Doordat het met HIPS mogelijk is om op eenvoudige wijze data te ontsluiten uit de zeven ziekenhuizen, kan het platform worden ingezet voor andere toepassingen. Denk aan het personaliseren van zorg door dashboards in de spreekkamer te gebruiken. Of het verzamelen van data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Door HIPS kan Santeon de zorg blijven innoveren. Zo wordt er momenteel onderzoek gedaan naar dure geneesmiddelen.

HIPS heeft nog veel meer mogelijkheden. In onze volgende blog, die in september verschijnt, gaan we dieper in op het aansluiten bij landelijke ontwikkelingen en (potentiële) samenwerkingen. Heb je een vraag? Neem dan contact op met het HIPS-team.