Hoog tijd om AI-hype in zorg te temperen

20 maart 2024
AI
AI
Nieuws

Artificiële intelligentie heeft veel meerwaarde in de medische wereld, vertelt hoogleraar translationele artificiële intelligentie Henk Marquering tijdens zijn oratie medio maart aan Amsterdam UMC. Tegelijk vindt hij het hoog tijd om de hype rond AI wat te temperen. Het antwoord op de vraag of kunstmatige intelligentie de radioloog gaat vervangen is volgens hem ronduit 'nee'. Ondanks al die 'intelligentie' van AI, zijn er nog te weinig toepassingen die echt de stap naar de klinische praktijk hebben kunnen maken. De professor wil dat graag gaan veranderen en gaat zich daarom vooral richten op wat nodig is om slimme AI-oplossingen goed te laten landen in de praktijk.

In zijn oratie presenteert Prof. Dr. Henk Marquering, hoogleraar translationele artificiële intelligentie, een relativerende kijk op de toekomst van AI in de medische wereld. Hij stelt voor de term AI te vervangen door 'artificiële hoogbegaafdheid' om de hype enigszins de kop in te drukken. Volgens de professor is het nodig om de potentie van AI met meer zorg, terughoudendheid en realisme te benaderen. Hij pleit voor een gematigde visie op AI. Hoewel hij de indrukwekkende capaciteiten erkent, zal AI professionals zoals radiologen niet vervangen. Wel kan het, mits goed ingebed, een waardevolle aanvulling zijn die zorgvuldig moet worden ingepast in bestaande praktijken.

AI integreren in klinische praktijk

De terughoudendheid van Marquering komt voort uit overmatig enthousiasme rond AI in het verleden, wat zelden leidde tot duurzame en betekenisvolle integratie in de klinische praktijk. Een bedachtzame benadering die rekening houdt met de technologische mogelijkheden en de complexiteit van medische processen is nodig. Ondanks een pleidooi voor realisme, heeft Marquering ook oog voor succesverhalen rond AI, zoals borstkankerscreening en het sneller diagnosticeren van beroertes met AI-algoritmes. Hij was zelf medeoprichter van Nicolab, een bedrijf dat succesvol de strokeviewer app ontwikkelde, die sinds 2023 onder meer in het Haga Ziekenhuis wordt gebruikt.

Evenwichtige kijk op AI

De borstkankerscreening en de toepassing bij beroertes tonen de bijdrage die AI kan leveren aan de verbetering van de zorg. "Maar dit soort voorbeelden van integratie in de praktijk zijn er nog veel te weinig," stelt Marquering. Zijn streven is om juist aandacht te geven aan het begeleiden naar een omgeving waar AI meerwaarde kan opleveren. Voor een succesvolle implementatie van AI in de gezondheidszorg is nauwe samenwerking tussen ontwikkelaars, medische professionals en patiënten essentieel, niet alleen gericht op technische ontwikkeling maar ook op het integreren van AI binnen de sociale en ethische contexten van de medische wereld.

Marquering pleit voor een gebalanceerde kijk op AI in de medische sector, voorbij de hype, met oog voor de mogelijkheden maar ook de beperkingen. Door te focussen op zorgvuldige integratie en samenwerking streeft hij ernaar om de belofte van AI te realiseren op een manier die de zorg voor patiënten daadwerkelijk verbetert, zonder de valkuilen van ongegronde hype.