Search
Close this search box.
Search

Regeling hulpmiddelen diabeteszorg moet eenvoudiger

Zorginstituut Nederland heeft onlangs een advies uitgegeven over het aanpassen van de vergoeding voor medische hulpmiddelen ten behoeve van mensen met diabetes. In het advies stelt het Zorginstituut voor zowel de vergoeding als de vestrekking volledig via de hulpmiddelenzorg te laten lopen. Het vergoedingssysteem voor hulpmiddelen wordt daardoor inzichtelijker en de zorg toegankelijker.

Dat heeft volgens het Zorginsituut een positieve uitwerking op de zorg voor de individuele patiënt omdat patiënten daardoor de hulpmiddelen kunnen krijgen die voor hen het meest geschikt zijn.

Het Ministerie van VWS heeft bij het Zorginstituut het verzoek neergelegd om met een advies te komen hoe de kwaliteit, doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de zorg voor de diabetespatiënt beter gewaarborgd kan worden. Op dit moment wordt een aantal hulpmiddelen voor deze patiënten nog bekostigd uit het budget van de ziekenhuizen. Die ontvangen het geld daarvoor van zorgverzekeraars.

Nieuwe regeling hulpmiddelen

Wanneer het advies van het Zorginstituut overgenomen wordt, dan kan de nieuwe regeling mogelijk al op 1 januari 2021 van kracht worden. Vanaf dan zullen diverse hulpmiddelen voor diabetespatiënten dan niet meer onder de medisch specialistische zorg vallen. Het betreft de insulinepompen, de RTCGM (Real Time Continue Glucose Monitoring) bij gebruik door diabetes patiënten en ketonen teststrips.

Het Zorginstituut heeft sinds het najaar van 2019, in samenwerking met zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars, de bestaande hulpmiddelenzorg voor diabetes patiënten onderzocht. Aanleiding voor dit onderzoek waren signalen over de onduidelijkheid omtrent de huidige verstrekking van diabetes-hulpmiddelen via de hulpmiddelenzorg en de medisch-specialistische zorg. Die signalen waren zowel afkomstig van zorgaanbieders als patiëntenverenigingen.

Koppelen aan nieuwe kwaliteitscriteria

Momenteel werken patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan het verbeteren en uitbreiden van de kwaliteitscriteria voor hulpmiddelenzorg. Als alles volgens planning verloopt dan zullen die criteria voor het eind van dit jaar vastgesteld zijn. Het Zorginstituut adviseert om de door heb voorgestelde aanpassingen voor de verstrekking en vergoeding van diabeteshulpmiddelen daaraan te koppelen.

De implementatie van de nieuwe hulpmiddelenregeling kan volgens het Zorginstituut budgetneutraal uitgevoerd worden. Wel schat men in dat de gelden voor diabetes hulpmiddelenzorg van 15,8 miljoen naar 20 miljoen euro verhoogd zullen moeten worden.

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Dragon Medical One MCL
Dragon Medical One bespaart MCL-artsen tot 45 minuten per dag 
preventie
Europese subsidies beschikbaar om preventie digitaal te ondersteunen
Onderzoeksdata Lowlands
Onderzoeksdata verzamelen tijdens Lowlands
Nierschade onderzoek
Zoektocht naar eerder vaststellen nierschade met AI
Longaandoeningen
Nieuwe perspectieven bij longaandoeningen
AI
AI in de diagnostiek van kinderen met een ontwikkelingsachterstand
Kankeronderzoek
UMCU studenten doen kankeronderzoek met Genmab
Thuismonitoring
Isala voegt 23 zorgpaden toe aan thuismonitoring
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Volg jij ons al?