Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Regeling hulpmiddelen diabeteszorg moet eenvoudiger

Zorginstituut Nederland heeft onlangs een advies uitgegeven over het aanpassen van de vergoeding voor medische hulpmiddelen ten behoeve van mensen met diabetes. In het advies stelt het Zorginstituut voor zowel de vergoeding als de vestrekking volledig via de hulpmiddelenzorg te laten lopen. Het vergoedingssysteem voor hulpmiddelen wordt daardoor inzichtelijker en de zorg toegankelijker.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Dat heeft volgens het Zorginsituut een positieve uitwerking op de zorg voor de individuele patiënt omdat patiënten daardoor de hulpmiddelen kunnen krijgen die voor hen het meest geschikt zijn.

Het Ministerie van VWS heeft bij het Zorginstituut het verzoek neergelegd om met een advies te komen hoe de kwaliteit, doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de zorg voor de diabetespatiënt beter gewaarborgd kan worden. Op dit moment wordt een aantal hulpmiddelen voor deze patiënten nog bekostigd uit het budget van de ziekenhuizen. Die ontvangen het geld daarvoor van zorgverzekeraars.

Nieuwe regeling hulpmiddelen

Wanneer het advies van het Zorginstituut overgenomen wordt, dan kan de nieuwe regeling mogelijk al op 1 januari 2021 van kracht worden. Vanaf dan zullen diverse hulpmiddelen voor diabetespatiënten dan niet meer onder de medisch specialistische zorg vallen. Het betreft de insulinepompen, de RTCGM (Real Time Continue Glucose Monitoring) bij gebruik door diabetes patiënten en ketonen teststrips.

Het Zorginstituut heeft sinds het najaar van 2019, in samenwerking met zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars, de bestaande hulpmiddelenzorg voor diabetes patiënten onderzocht. Aanleiding voor dit onderzoek waren signalen over de onduidelijkheid omtrent de huidige verstrekking van diabetes-hulpmiddelen via de hulpmiddelenzorg en de medisch-specialistische zorg. Die signalen waren zowel afkomstig van zorgaanbieders als patiëntenverenigingen.

Koppelen aan nieuwe kwaliteitscriteria

Momenteel werken patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan het verbeteren en uitbreiden van de kwaliteitscriteria voor hulpmiddelenzorg. Als alles volgens planning verloopt dan zullen die criteria voor het eind van dit jaar vastgesteld zijn. Het Zorginstituut adviseert om de door heb voorgestelde aanpassingen voor de verstrekking en vergoeding van diabeteshulpmiddelen daaraan te koppelen.

De implementatie van de nieuwe hulpmiddelenregeling kan volgens het Zorginstituut budgetneutraal uitgevoerd worden. Wel schat men in dat de gelden voor diabetes hulpmiddelenzorg van 15,8 miljoen naar 20 miljoen euro verhoogd zullen moeten worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen