ICT&health en Fontys gaan samenwerken

ma 4 januari 2016 - 12:33
ICThealth-Fontys_01
Overheid
Nieuws

In de juni-editie van ICT&health magazine staat een artikel van de hand van Marijke Bergman en Janienke Sturm. Dat artikel was de opmaat voor een uitgebreide en exclusieve samenwerking tussen ICT&health en Fontys EGT (Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie).

Samen de zorg verbeteren

Fontys en ICT&health trekken het komende jaar samen op. Lezers van het vakblad en de website krijgen daardoor inzicht in de resultaten van de diepgaande onderzoeken die Fontys doet. Bovendien gaan we activiteiten organiseren die bijdragen aan de verbetering van de zorg.

Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie

Maaike Romijn interim manager Fontys EGT vertelt: “Wij werken aan toekomstzorg. Met zorginstellingen en bedrijven uit de hele regio Brainport en Noord Limburg. Wij werken met studenten, docenten en lectoren aan de vraagstukken direct uit de praktijk. In nauwe samenwerking met cliënten, zorgprofessionals en bedrijven. Zo zorgen we voor een toekomstbestendige opleiding van onze studenten in een sector die de komende jaren volop in beweging is. Bovendien dragen we bij aan de benodigde flexibiliteit en het vermogen om te veranderen van de sectoren health en ICT zelf. Vanuit die gedachte is de samenwerking met ICT&health dan ook een logische stap. Het vakgebied dat ICT&health belicht, is immers voor veel van onze studenten dé toekomst – of  ze nu een opleiding in de techniek of juist de zorg volgen.”

Bundeling van expertises binnen EGT

Maaike Romijn vervolgt: “Binnen EGT bundelen wij alle benodigde expertises binnen Fontys: de mensopleidingen van Verpleegkunde, Paramedisch, Toegepaste Psychologie en Sport en de techniekopleidingen van ICT, Engineering, Toegepaste Natuurwetenschappen en Techniek&Logistiek. Aanvullend betrekken we ook design en economie. Wij werken dus altijd in die multidisciplinaire setting.”

Samenwerken

Tom Xhofleer, founder van ICT&health: “We maken het vakblad omdat we de zorg en de opschaling van de technologische ondersteuning daarin willen verbeteren. Dat begint met het delen van kennis en het verspreiden van goede informatie. Daarnaast zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om een actieve rol te spelen bij het verbeteren van de zorg. Fontys staat er op dezelfde manier in. De onderzoeken die we gaan verrichten bieden heldere inzichten en dat betekent dat naast ICT&health ook de zorgsector, overheid en het bedrijfsleven via ICT&health onderzoeksvragen kunnen uitzetten die door het Fontys worden uitgevoerd.

Onderzoeken publiek toegankelijk maken

Maaike Romijn: “De samenwerking met ICT&health past in onze visie om de resultaten van ons onderzoek open en publiekelijk toegankelijk te maken voor professionals in de zorg, overheid en het bedrijfsleven en voor andere onderzoekers. Bovendien zetten wij ons netwerk in bij onderzoeksvragen. Een netwerk van partners in zorg en bedrijfsleven en andere universiteiten en hogescholen. Zo bieden we samen met ICT&health inzichten en kunnen we bedrijven aan de juiste mensen koppelen.”
Voor meer informatie kunt u een bericht sturen aan: redactie@icthealth.nl