ICT&health en Nell werken samen aan toekomstbestendige zorg

ma 26 augustus 2019 - 12:42
Esther-Talboom-Tom-Xhofleer
Innovatie
Nieuws

Vanaf vandaag werken ICT&health, platform voor zorginnovatie, en het National eHealth Living Lab (NeLL) intensiever samen. De gezamenlijke netwerken en expertises dragen bij aan een substantiële opschaling van de digitale zorg en zetten Nederland als hét zorginnovatieland mondiaal op de kaart.

Een concrete uitwerking van deze samenwerking is de organisatie van het driedaagse ICT&health World Conference in combinatie met het wetenschappelijke congres:  International Symposium on Digital Health (ISDH). Deze vinden in juni 2020 plaats in Den Haag. Een initiatief van ICT&health waarvoor eerder dit jaar een meerjarige samenwerking met gemeenten Den Haag is getekend.

“E-health speelt een grote rol bij de ontwikkeling van de zorg van morgen", zegt Esther Talboom-Kamp, bestuurslid van NeLL en commissielid van het International Society on Digital Health Maar digitale zorg kan alleen succesvol geïmplementeerd worden als partijen nauw samenwerken en toepassingen wetenschappelijk worden onderzocht en getest. En doorontwikkeld worden in samenspraak met de eindgebruiker en partners die ertoe doen, zoals ICT&health. Niet alleen beschikt dit platform over een uitgebreid internationaal netwerk, maar ook over een zeer deskundige Redactieraad die expertise inbrengt vanuit diverse perspectieven in de zorg.”

Bij NeLL werken patiënten, zorgverleners, consumenten, studenten, wetenschappers, ondernemers, organisaties en instellingen samen aan de ontwikkeling van succesvolle digitale zorgtoepassingen. Daarnaast faciliteert NeLL wetenschappelijk onderzoek naar digitale zorg onder meer om op basis van opgedane inzichten met elkaar te leren wat ervoor nodig is e-health tools te ontwikkelen, die daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan doelmatige zorg.

“De doelen van het NeLL sluiten naadloos aan bij het ICT&health platform en haar internationale netwerk van experts en ervaringsdeskundigen”, stelt Tom Xhofleer, directeur en oprichter van ICT&health. “Esther Talboom-Kamp is al via de Redactieraad aan ons verbonden, maar een intensievere samenwerking met het NeLL zal onze gezamenlijke inzet nog meer impact geven. ICT&health hecht aan een goede onderbouwing van innovaties.”