Ikazia Ziekenhuis rolt BeterDichtbij geleidelijk uit

do 17 september 2020 - 08:08
Ikazia-Beterdichtbij
Apps
Nieuws

Het Ikazia Ziekenhuis (Rotterdam) zet sinds kort de communicatie-app BeterDichtbij in voor laagdrempelig contact tussen patiënten en zorgverleners. “Voordat de coronacrisis uitbrak, hadden we in Ikazia al plannen om te starten met BeterDichtbij”, vertelt directeur patiëntenzorg Karl Foets. “Vanwege corona hebben we deze digitale vorm van zorg leveren, versneld uitgerold.”

In korte tijd heeft het ziekenhuis in Rotterdam-Zuid BeterDichtbij beschikbaar gemaakt voor patiënten. Tijdens de coronacrisis kon hiermee de reguliere zorg toch zoveel mogelijk doorgaan. Ook in de toekomst wil het ziekenhuis deze dienst beschikbaar blijven stellen, aldus Foets.

Veilige data-uitwisseling

Mensen kunnen met BeterDichtbij eenvoudig een via de smartphone bericht sturen naar hun zorgverlener, een foto voorleggen, veilig data delen met hun eigen arts of beeldbellen. Zorgverleners nodigen hun patiënten persoonlijk uit om de app te gebruiken. Voor hen is BeterDichtbij een veilige manier om informatie over bijvoorbeeld de diagnose of behandeling nog eens te delen, zodat de patiënt het thuis rustig kan nalezen.

Het Diabetes Kenniscentrum van het Rotterdamse ziekenhuis is begonnen met het gebruik van BeterDichtbij. Diabetesverpleegkundige Marjolijn de Deugd vertelt over de ervaringen: “We zijn deze pilot gestart met een duidelijk afgebakende groep, patiënten met zwangerschapsdiabetes. De patiënten die de BeterDichtbij-app hebben gedownload, zijn heel enthousiast. Het is nu zo eenvoudig om informatie uit te wisselen. Daardoor hoeven ze soms minder vaak naar Ikazia te komen.”

Meerdere afdelingen in Ikazia bieden hun patiënten inmiddels het gebruik van de app aan waaronder de pre-operatieve polikliniek, diëtetiek en neurologie. Foets: “Dit najaar zullen meer afdelingen aansluiten, zodat uiteindelijk alle poliklinieken in ons ziekenhuis digitaal contact kunnen aanbieden. Zo kunnen we onze patiënten ook in hun eigen thuisomgeving de kwaliteit van zorg leveren met de patiëntgerichte insteek die ze van Ikazia gewend zijn.”

BeterDichtbij in 32 ziekenhuizen

Patiënten kunnen via BeterDichtbij in gesprek met meerdere zorgverleners als dat nodig is, ook vanuit andere ziekenhuizen. Inmiddels maken een kleine 32 ziekenhuizen gebruik van de app, die enkele jaren geleden is ontwikkeld in opdracht van ziekenhuiskoepel SAZ. In 2018 is het platform verzelfstandigd en wordt er samengewerkt met een groeiend aantal andere digitale platforms, zoals dit jaar nog Indiveo (patiëntinformatie) en Luscii (zorg op afstand).

De afgelopen maanden zijn er diverse ziekenhuizen bij gekomen die de communicatie-app inzetten. Sinds eind augustus kunnen patiënten van het Spijkenisse Medisch Centrum gebruik maken van de app. Het ziekenhuis is in april een pilot gestart met het gebruik ervan. Vanwege het verminderde fysieke contact tussen patiënt en zorgverlener wordt ook op kleine schaal geëxperimenteerd met de beeldbelfunctie in de app. Als de eerste ervaringen positief zijn, wordt ook deze digitale toepassing breder ingezet.

In de maanden voorafgaand aan juli zijn diverse poliklinieken van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, als eerste Universitair Medisch Centrum (UMC) de BeterDichtbij-app in gebruik gaan nemen. Het Sophia Kinderziekenhuis was al langer van plan om BeterDichtbij te gaan gebruiken. Door de contactbeperkende maatregelen van de coronacrisis werd de wens een noodzaak en is de uitrol versneld.

Bij het Diaconessenhuis is in mei voor een deel van de patiënten de BeterDichtbij app in gebruik genomen. De app wordt op vier poliklinieken getest. Wanneer die proeven succesvol verlopen, dan worden ook andere afdelingen aangesloten.