ikHerstel-app helpt mensen na buikoperatie sneller op de been

17 juli 2023
App
Apps
Nieuws

Met de ikHerstel-app herstellen patiënten aanzienlijk sneller van grote buikoperaties dan patiënten die de app niet gebruiken. Uit onderzoek onder 355 patiënten uit 11 Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat ze na 7 weken zijn hersteld in plaats van 9 weken. De resultaten van het onderzoek onder leiding van Chantal den Bakker van het Amsterdam UMC zijn onlangs gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet Digital Health.

Hoogleraren Judith Huirne (gynaecologie) en Han Anema (bedrijfsgeneeskunde) van Amsterdam UMC zijn de initiatiefnemers van deze e-health-applicatie. Huirne: “Innovaties in de zorg moeten allereerst patiënten helpen, in dit geval om regie over hun leven te hernemen. Een operatie is niet niks, een patiënt kan daarna onzeker zijn.” Patiënten worden steeds sneller uit het ziekenhuis ontslagen, vaak zijn zij na één dag alweer thuis. Eerder onderzoek toonde aan dat patiënten onvoldoende begeleiding ervaren bij hun herstel. Onderzoekers van Amsterdam UMC ontwikkelden en lanceerden daarom de speciale ikHerstel-app om patiënten na een operatie bij te staan en om ze op afstand te begeleiden.

Zorg op maat met ikHerstel-app

De app biedt een herstelplan op maat. Al voor de operatie bespreekt de behandelend arts of verpleegkundige de app met de patiënt. De patiënt vult in wat hij of zij belangrijk vindt om na de operatie weer te kunnen doen. Met de app ervaren patiënten meer eigen regie door zelf actief aan hun herstel te werken. Bijkomend voordeel is dat ook het zorgpersoneel wordt ontlast.

De ikHerstel-app helpt hen hun dagelijkse activiteiten na de operatie veilig op te pakken. Anema: “Deze app is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Daar gaan we mee door, steeds weer voor een ander soort operatie. We begonnen met gynaecologische ingrepen. Na positieve uitkomsten kwam er een uitbreiding naar chirurgische en orthopedische operaties. Elke keer blijkt dat patiënten die de app gebruiken, sneller herstellen en minder vaak terugkomen in het ziekenhuis.”

Prijs gewonnen

Gezien de personeelstekorten in de zorg is dit niet alleen goed nieuws voor patiënten, maar ook voor ziekenhuizen. De ikHerstel-app is in nauwe samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en met beroepsverenigingen van artsen in Nederland tot stand gekomen. ZonMw heeft deze onderzoeken mede gefinancierd. De app viel al een aantal keer in de prijzen, zoals de Zinnige Zorg Award 2021.

Ook verzekeraar VGZ juicht de app toe. Innovatiemanager Jacqueline Batenburg zet zich er voor in om de ikHerstel app verder op te schalen naar meer ziekenhuizen met als doel dat de app eind 2024 wordt ingezet voor negen specialismen met 25 aandoeningen. Dan wordt app beschikbaar voor ruim een miljoen Nederlanders.