Implementatieagenda gepast gebruik zorg nu online

13 maart 2020
Ziekenhuis-bed-verpleging
Onderzoek
Nieuws

Vanaf nu kan een speciale online agenda geraadpleegd worden voor beschikbare implementeerbare kennis over gepast gebruik in de zorg. Dat deze kennis beschikbaar is voor de dagelijkse klinische praktijk is een belangrijke voorwaarde om patiënten de bewezen beste zorg te kunnen bieden.

De implementatieagenda is te raadplegen en downloaden via een speciaal daarvoor ingerichte website. Die hoort bij het programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ (ZE&GG). Daar maken, naast Zorgvezekeraars Nederland, vertegenwoordigers van patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en overheid deel van uit.

Meer kennis gepast gebruik zorg

Door bestaande zorg middels dit programma te evalueren kan antwoord gegeven worden op de vraag welke zorg, voor welke patiënt, op welk moment het meest passend is. Er wordt veel onderzoek gedaan naar gepast gebruik van zorg. Omdat veel zorg nog onvoldoende geëvalueerd is, kan ook niet wetenschappelijk vastgesteld worden wat de best passende zorg voor een patiënt is. Onderzoek is daarom nog altijd hard nodig.

Van het nut en de noodzaak van zorgevaluatie zijn alle partijen in de medisch specialistische zorg het eens. Maar er is ook veel kennis over gepast gebruik van de zorg die nog onvoldoende de klinische praktijk bereikt. Dat is waarom de implementatieagenda van ZE&GG in het leven geroepen is. Daarop staat kennis van gepast gebruik over meer dan 100 onderwerpen van verschillende ZE&GG initiatieven.

Om de best bewezen medisch specialistische zorg, zowel qua mensen als middelen, aan patiënten te kunnen leveren speelt het toepassen van de beschikbare kennis over gepast gebruik een belangrijke rol. De implementatieagenda is het startpunt waar de partijen samen mee aan de slag kunnen gaan.

Kennis inventariseren en raadplegen

“Met de implementatieagenda beschikt iedereen over dezelfde informatie. Zorgaanbieders en zorgprofessionals kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al dagelijkse praktijk is en waar nog verbeteringen liggen. Vervolgens kunnen zij in afstemming met zorgverzekeraars afspraken maken over de implementatie. Zoals met welke onderwerpen als eerste gestart wordt, wat daarvoor nodig is en hoe monitoring plaatsvindt", aldus Sjoerd Repping, voorzitter van ZE&GG en hoogleraar Zinnige Zorg Amsterdam UMC.

Het programma ZE&GG wordt uitgevoerd in opdracht van alle partijen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg: Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorginstituut Nederland faciliteert en monitort het programma en ZonMw is strategisch partner.