Implementatiekaart succesvolle telebegeleiding bij hartfalen

20 januari 2021
Hartritme-Pijn
Nieuws

Het op afstand monitoren en begeleiden van patiënten die onder behandeling zijn voor hartfalen door cardiologen en verpleegkundigen wordt steeds vaker ingezet. Het afgelopen jaar is die groei grotendeels veroorzaakt door de coronacrisis en alle contact beperkende maatregelen die nodig waren om deze hartpatiënten te beschermen tegen het virus. Met telebegeleiding hoeven zij minder vaak voor controles en afspraken fysiek naar de polikliniek.

De telebegeleiding van patiënten met hartfalen is daarnaast een van de oplossingen die bijdraagt aan de ambitie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. De inzet van digitale zorg moet uiteindelijk leiden tot een kwart minder fysieke bezoeken aan poliklinieken.

Om ziekenhuizen te ondersteunen bij het succesvol inzetten van zorg op afstand voor patiënten met hartfalen is de implementatiekaart Telebegeleiding Hartfalen gemaakt. Die is ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg, de Harteraad en de Patiëntenfederatie Nederland.

Telebegeleiding bij hartfalen

Patiënten met hartfalen die via telebegeleiding gemonitord en begeleid voeren periodiek zelf enkele gezondheidsmetingen uit. Denk daarbij aan gewicht, bloeddruk en hartfrequentie. Die gegevens worden, samen met antwoorden op een speciaal voor hen samengestelde vragenlijst, met de zorgverlener gedeeld. Die bekijken en analyseren de gegevens en kunnen, als dat nodig blijkt, op afstand ingrijpen door bijvoorbeeld het dieet of de medicatie aan te passen.

Telebegeleiding voorkomt verergering van klachten en zorgt ervoor dat het aantal periodieke controles op de polikliniek verminderen. Daarnaast kan het op afstand monitoren en begeleiden van deze patiënten ook een klinische opname voorkomen. Bijkomend voordeel voor de patiënt is dat hij of zij meer inzicht in, en eigen regie op de behandeling krijgt en kan zelf bijsturen.

Telebegelding heeft zijn effectiviteit al bewezen. Het is geschikt voor het op afstand monitoren en begeleiden van stabiele hartfalen patiënten, maar kan ook ingezet worden bij patiënten waarbij de medicatie nog moet worden ingesteld na een ziekenhuisopname. Onlangs startte het UMC Utrecht, samen met 28 andere ziekenhuizen een nieuw grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van telebegeleiding bij patiënten met hartfalen. Daarbij wordt gekeken naar voor wie deze vorm van zorg op afstand wel en zeker ook niet geschikt is.

Implementatiekaart

De implementatiekaart Telebegeleiding Hartfalen helpt zorginstellingen om telebegeleiding van patiënten met hartfalen succesvol te implementeren. De kaart bevat informatie over zaken als de organisatie, financiering, tijdsinvestering en gevolgen voor de ICT wanneer een zorginstelling deze vorm van telebegeleiding wil gaan inzetten.

Denk daarbij aan antwoorden op vragen als 'Voor wie is het?', 'Hoe organiseer je telebegeleiding?' en 'Wat is de tijdsinvestering?'. Daarnaast biedt de kaart ook diverse handige tips om rekening mee te houden en links naar extra informatiebronnen en -tools. De implementatiekaart is hier te downloaden (pdf-link).