Informatieberaad wil veilige mail voor zorg

13 september 2018
smiling female doctor or nurse with tablet pc
Wetgeving
Nieuws

Op 10 september is vanuit het Informatieberaad Zorg het project Veilige Mail gestart. Het doel van dit project is om er voor de zorgen dat veilig mailen in de zorg sneller wordt gerealiseerd. Op dit moment kunnen onder andere patiëntgegevens nog niet veilig worden gemaild, terwijl de zorgsector hier wel behoefte aan heeft. Hierbij worden ook aanpalende gebieden geraakt, zoals gemeenten, jeugdketen en welzijnsorganisaties.

De privacy-wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) - die in mei dit jaar is ingegaan - heeft nog eens de aandacht gevestigd op de noodzaak van veilige mail. Ook gaat per 1 januari 2020 de nieuwe Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) in, waarbij veilige communicatie van patiëntgegevens over diverse sectoren heen van groot belang is. In sommige gevallen moeten zorgorganisaties via de mail patiëntgegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld op het moment dat een specialist nog enige vragen heeft over de gezondheid van een verpleeghuisbewoner, die opgenomen is in het ziekenhuis. Ook komt het regelmatig voor dat een patiënt na een consult bij thuiskomst toch nog een paar vragen heeft voor de behandelaar. Veilige mail kan helpen bij deze vormen van communicatie.

Normen en standaarden veilige mail

Het project Veilige Mail is er op gericht om normen en standaarden voor veilige mail op te stellen. Hierbij wordt interoperabiliteit gestimuleerd en wordt een implementatiekader opgesteld voor zowel het zorgveld, als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kader helpt zorgorganisaties bij het implementeren van veilige mail en kan de Autoriteit Persoonsgegevens helpen bij het uitvoeren van haar controlerende taak. Om tot een norm te komen, start normeringsinstituut NEN binnenkort met een werkgroep. Iedereen met benodigde expertise en een belang, kan aan deze werkgroep deelnemen. Voorafgaand aan de start van deze werkgroep wil het Informatieberaad graag vaststellen aan welke eisen veilige mail vanuit gebruikersperspectief moet voldoen. Een bijeenkomst hiervoor vindt plaats op 20 september op het Ministerie van VWS.

Veilige communicatie-omgevingen

Er zijn wel leveranciers van veilige communicatie-omgevingen voor onder meer e-mail en instant messaging. Zo gebruiken de 700 gezondheidsinstellingen die aangesloten zijn bij het Regionaal Elektronisch Netwerk (REN) West-Brabant een oplossing op basis van Zorg Messenger van KPN. Deze klantcase werd eind 2017 in ICT&health beschreven. Voor messaging worden beveiligde apps zoals van Siilo ingezet door apothekers en andere (eerste lijns) zorgverleners. Apothekers-brancheorganisatie KNMP introduceerde in november 2017 een virtueel ledennetwerk via Siilo.