Instagram kan tekenen depressie opsporen - onderzoek

14 augustus 2017
Nieuws

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat tekenen van depressie kunnen worden waargenomen op basis van profielen van Instagram-gebruikers. Dat melden althans wetenschappers van Harvard University en de University of Vermont, die in totaal meer dan 43.000 foto’s op het sociale netwerk onder de loep namen.

Voor het onderzoek maakten de wetenschapper gebruik van Amazon’s Mechanical Turk (MTurk) crowdwork platform waaruit 166 deelnemers werden gerecruteerd die hun Instagram-data beschikbaar stelden. 71 daarvan hadden al een geschiedenis met gediagnosticeerde depressies of verschijnselen daarvan. Deze doelgroep werd geselecteerd op basis van de vragenlijst CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale). Vervolgens lieten de onderzoekers hier algoritmen op basis waarvan werd gezocht naar signalen die mogelijk konden wijzen op een depressie.

De onderzoekers kwamen tot enkele interessante uitkomsten. Zo plaatsen mensen met een depressie eerder foto’s met donkere tinten en ook plaatsen zij vaker foto’s. Verder maakt deze doelgroep relatief weinig gebruik van filters, met uitzondering van de Inkwell-filter die foto’s zwarter en witter kan maken. Daarnaast zijn mensen met een depressie minder geneigd hun gezichten te laten zien op foto’s en hebben zij bovengemiddeld meer comments, maar minder likes, op hun foto’s.

Instagram nog geen medisch gevalideerde tool

Hoewel het onderzoek enkele nieuwe inzichten verschaft, is het te vroeg om Instagram in te zetten als medisch gevalideerde diagnose tool, vinden de onderzoekers. Immers, een diagnose depressie stellen is onmogelijk op afstand en belangrijker nog: foto’s moeten altijd in de juiste context worden geplaatst en lang niet alle foto’s benaderen de realiteit c.q. vertellen iets over de mentale gezondheid van de plaatser van de foto’s. Wel merken de wetenschappers op dat het gebruik van algortimen een belangrijke rol kan spelen bij het online opsporen van depressies, maar moet er nog meer onderzoek worden verricht.

In mei van dit jaar publiceerde de Britse Royal Society for Public Health nog een onderzoek waaruit bleek dat Instagram geestelijke schade aan jongeren kan toebrengen. Volgens het onderzoek kan Instagram bij jongeren leiden tot depressieve gevoelens, angsten en eenzaamheid.

Instagram telt wereldwijd zo’n 700 miljoen gebruikers. Het bedrijf werd in 2012 voor circa een miljard dollar gekocht door Facebook, goed voor zo’n 2 miljard gebruikers wereldwijd.