Integratie MedApp, Jouw Omgeving tegen medicatie-ontrouw jongeren

7 juni 2018
Medicatie
eHealth
Nieuws

E-Healthplatform Jouw Omgeving en medicatieplatform MedApp willen samen medicatietrouw onder Nederlandse jongeren verbeteren. In opdracht van het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) is MedApp in het platform van Jouw Omgeving geïntegreerd. MedApp is een applicatie die waarschuwt wanneer het tijd is om medicatie in te nemen. Jouw Omgeving is een (beveiligde) online omgeving die integrale zorg mogelijk maakt.

De integratie van de twee toepassingen moet cliënten helpen bij het trouwer innemen van hun medicatie. Ook krijgen ouders en betrokken zorgprofessionals beter inzicht in het medicijngebruik van de cliënt, waardoor het opstellen van behandelplannen eenvoudiger wordt. Verder krijgen cliënten door de bundeling relevante hulp en informatie vanuit één (online) plek aangeboden. Cliënten konden al eerder gebruikmaken van MedApp, maar nu is dat gemakkelijker.

Integratie MedApp in Jouw Omgeving

Robbert Slotman van Jouw Omgeving: “Wij hebben op verzoek van het E-KJP dat al gebruikt maakt van ons platform, MedApp benaderd vanwege de kwaliteit van hun medicatieplatform en de hoge waardering van de huidige gebruikers. Na het eerste contact hebben we onze expertises gebundeld en MedApp gekoppeld aan het e-healthportaal van Jouw Omgeving.” De meerwaarde van de samenwerking is volgens Slotman het bundelen van hulp op één plek, waarbij Jouw Omgeving als centrale toegangspoort dient naar de zorg die cliënten nodig hebben. Het is gebruiksvriendelijker en biedt veel gemak. Zorgprofessionals krijgen door de koppeling van MedApp met Jouw Omgeving ook meer zicht op het medicijngebruik van hun cliënten, bijwerkingen worden bijvoorbeeld eerder duidelijk. Indien nodig kunnen professionals hun behandeling zo beter afstemmen op de situatie.

Medicatie-ontrouw groot probleem

Volgens Pit Janssen, apotheker en medeoprichter van MedApp, is medicatie-ontrouw een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Slechts 60 procent van de medicijnen zou worden ingenomen zoals voorgeschreven en de kosten van de gevolgen (zoals ziekenhuisopnames) lopen in de miljarden. Janssen: “Bij medicijngebruik denken we al vrij snel aan ouderen, maar ook een grote groep jongeren gebruikt medicatie. De zorgsector is bijzonder conservatief. Veranderingen die eigenlijk wel nodig zijn, worden mondjesmaat doorgevoerd. Er wordt te weinig samengewerkt om e-health ten gunste van cliënt en behandelaar naar een hoger niveau te tillen. Met de integratie van MedApp in het platform van Jouw Omgeving kunnen we in korte tijd een verandering in de zorg realiseren. Het doel is om zowel jeugdige cliënten als zorgprofessionals te helpen bij hun behandelprogramma’s.” Andreas Lamerz, geneesheer-directeur van Triversum, is vanuit het E-KJP betrokken bij de integratie van MedApp in het platform: “Zo kan een grote groep jongeren dus direct gebruikmaken van de nieuwe dienstverlening. De applicatie heeft veel zinvolle aspecten waarmee we de therapietrouw van onze cliënten kunnen verbeteren. De herinnering notificatie helpt vooral jongeren goed bij het innemen van hun medicatie. Bovendien ontvangen onze cliënten vaak een berg aan informatie – waaronder bijsluiterinformatie - die soms lastig te onthouden is. Nu kunnen ze dit rustig nalezen in de MedApp onder medicijneninformatie."

Over de initiatiefnemers

E-KJP: om de zorgvraag van kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis en hun gezinnen op een nog hoger niveau te brengen, hebben zeven grote organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland besloten onder één kwaliteitslabel hun inhoudelijke expertise en hun nationale en internationale samenwerking te presenteren. Onder de naam Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) willen de instanties de ingrijpende bezuinigingen in de zorg het hoofd bieden, door gezamenlijk nieuwe zorgvormen te ontwikkelen. De deelnemende organisaties zijn Accare, De Bascule, Curium-LUMC, De Jutters/Lucertis, Karakter, Triversum en Yulius. MedApp is in 2015 gelanceerd door PharmIT, dat stelt dat de app losstaand al door tienduizenden mensen dagelijks gebruikt wordt. Het zou al 130.000 keer gedownload zijn. MedApp werkt al samen met verschillende zorginstanties, zoals het Radboudumc en het Epilepsiefonds Verder is het mogelijk om medicatie bij de apotheek te bestellen. Jouw Omgeving is een veilig, online platform waarin cliënten en hun omgeving met professionals kunnen communiceren via een persoonlijke omgeving. De oplossingen van Jouw Omgeving worden momenteel ingezet door zorgaanbieders en zorgprofessionals in het brede sociaal domein, sociale wijkteams, jeugdzorg, GGZ en gehandicaptenzorg. Jouw Omgeving telt inmiddels ruim 50.000 gebruikers.